06-52393215 info@nieboeradvies.nl

2017-01-19 Persbericht Stichting Zonkoloniën brief aan Minister Kamp, reactie op Wind initiatief nemers en Solar Alternatief

Geachte Pers,

Stichting Zonkoloniën heeft bijgevoegde brief vandaag aan Minister Kamp verstuurd als reactie op een brief van de Wind initiatiefnemers en om het uitgewerkte solar alternatief opnieuw onder de aandacht te brengen.

Minister Kamp heeft een motie die kamerbreed is aangenomen om extra tijd te nemen en zich te moeten verdiepen in alternatieven voor het voorgenomen windpark Veenkoloniën naast zich neergelegd terwijl er een uitgewerkt solar alternatief is met dezelfde opbrengst en  dezelfde of minder kosten voor de overheid. Dhr Kamp wist dat dit alternatief er was en heeft de uitslag  over de motie versneld uitgesproken omdat er volgende week door Zonkoloniën een uitgebreide presentatie gedaan wordt aan gemeenten en provincies van dit uitgewerkte plan met hard toegezegde grondposities.

Wij ervaren deze vervroegde uitspraak op de motie als beledigend en respectloos.

Dhr. Stelpstra en de PVDA hebben aanstootgevende uitspraken gedaan terwijl ook deze wisten dat er uitgewerkte alternatieven aanwezig waren. Er is op dit gebied duidelijk een gebrek aan dossierkennis en betrokkenheid met de Veenkoloniën en zijn ondernemers en bevolking. Wij gaan er vanuit dat deze brief voor zich spreekt, maar zijn vanzelfsprekend gaarne bereid tot nadere toelichting.

U kunt desgewenst contact opnemen met onze voorzitter, de heer R. van der Wal tel.0599-659925

Met vriendelijke groet,

Stichting de Zonkoloniën (0599-651161)
website Zonkolonien
https://www.facebook.com/zonkolonien/
info@zonkolonien.nl
logo zonkolonieen

 


Lees hieronder de brief aan Minister Kamp i.v.m. motie onderzoekalternatieven windpark en reactie brief windboeren.

Brief Zonkolonien 190117 aan Minister Henk Kamp

Lees hieronder de Windboerenbrief aan de Minister n.a.v. de motie Smaling.
Windboerenbrief aan Min nav motie Smaling

2017-01-20 Dolk in de rug door PVDA!

Dames en heren, de Pvda steekt ons na 6 jaar actievoeren en na in 2,5 week een panklaar alternatief te hebben een dolk in de rug. Erg belangrijk nieuws voor onze achterban bij de komende verkiezingen.

PvdA verwijt Veenkoloniën gebrek daadkracht in kwestie windpark

De landelijke PvdA verwijt de Veenkoloniën gebrek aan daadkracht bij het aandragen van een goed alternatief voor Windpark Drentse Monden en Oostermoer. Kamerlid Albert de Vries reageert teleurgesteld op het besluit van minister Henk Kamp van Economische Zaken om de in december aangenomen bezinningsmotie niet uit te voeren.

naar artikel in DVHN

2017-01-05 Veenkolonien-in-beeld-voor-grootste-zonnepark-van-Nederland?

Veenkolonien-in-beeld-voor-grootste-zonnepark-van-Nederland?
NIEUW-BUINEN – Er zijn vergevorderde plannen om in de Drentse Veenkoloniën het grootste zonnepark van Nederland neer te zetten. Het Friese bedrijf Powerfield is bezig met een park van 500 hectare.

Het geplande zonnepark zou de plaatsing van 45 windmolens in het gebied overbodig maken. Het zonnepark kan volgens Powerfield zelfs ruimschoots meer stroom opwekken. Het bedrijf is met de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn in gesprek over de procedures die doorlopen moeten worden.

De parken komen niet allemaal op een locatie. “Het is de bedoeling dat we het park opsplitsen in meerdere parken. Dus het zullen meerdere locaties in het gebied worden.”
Hieronder de link naar het interview.
Veenkolonien-in-beeld-voor-grootste-zonnepark-van-Nederland?

 

Return to Top ▲Return to Top ▲