06-52393215 info@nieboeradvies.nl

ASSEN – Gedeputeerde Tjisse Stelpstra verwerpt de kritiek die vanuit Tegenwind Veenkoloniën is geuit op het aanstellen van Titian Oterdoom als gebiedscoördinator windenergie. Volgens Stelpstra is Oterdoom aangesteld op basis van inhoudelijke kwaliteiten.(Gepubliceerd op 17 sep. 2015)

Return to Top ▲Return to Top ▲