06-52393215 info@nieboeradvies.nl

Toespraak bij overhandiging stukken:

“Namens Tegenwind Veenkoloniën, bestaande uit actiegroepen uit de Drentse en Groningse Veenkoloniën, nu vertegenwoordigd door WindNee uit de gemeente Aa en Hunze en Platform Storm uit de gemeente Borger Odoorn en duizenden inwoners bied ik u onze algemene zienswijze aan samen met de zesduizend handtekeningen, voor het realiseren van een zonnepark in plaats van uw plannen ten aanzien van een windturbinepark. Hiermee willen wij aantonen dat wij niet midden in een windturbine park willen wonen , wat een groot industriegebied zal gaan worden en zo de levens van duizenden ernstig zal beïnvloeden. Windenergie hoort niet vlakbij mensen in en tussen dorpen. Ons leef genot, gezondheid en leefomgeving zal ernstig worden aangetast door deze 50 trillende en zwiepende en “s nachts rood knipperende Eiffel torens. Wij bieden u een prima alternatief in de vorm van een zonnepark, wat wel draagvlak heeft. Het geplande zonnepark heeft als voordeel dat er niet honderden hectares asfalt en beton hoeven te worden gestort. Het biedt tevens veel werkgelegenheid voor de lokale bedrijven. Dit zal de veenkoloniën een economische impuls geven wat hard nodig is. Wij hopen dat u na het lezen van deze zienswijze, petitie en de vele handtekeningen, tot een voortschrijdend inzicht komt nu het nog niet te laat is om het tij te keren en de juiste keuze te maken die past bij een participerende samenleving. Wij gaan voor de zon!”

Op 19 Apr 2016  zijn onze zienswijze, daarbij behorende machtigingen en onze petitie aangeboden in Den Haag.

Hieronder het PDF bestand:
ZIENSWIJZE ONTWERP INPASSINGSPLAN

Overhandiging Zienswijze

Platform Storm haalt regelmatig het nieuws.

Hieronder een greep uit de Mediaberichten vanaf 2013.

5-10- 2015 Een zeer opmerkelijke move.
2E EXLOËRMOND – Een zeer opmerkelijke move. Zo noemt Jan Nieboer van Platform Storm de uitspraak van gedeputeerde Tjisse Stelpstra. Die wil er bij minister Kamp op aandringen de provincie zeggenschap te geven over de plaatsing van windmolens in de Veenkoloniën.Stelpstra deed zijn uitspraken zaterdag in het Radio Drenthe-programma Cassata. Woordvoerder Nieboer van Platform Storm is verheugd: “Wij denken dat het nooit te laat is. Er zijn nog steeds geen definitieve standpunten ingenomen. Wij steunen de gedeputeerde ten volle en we roepen hem op, in plaats van deze windturbines, de duurzame energieopdracht in de Veenkoloniën in te vullen met zon”, aldus Nieboer.

zie ook: Provincie wil plaatsing windmolens Veenkolonien van Rijk overnemen

Gedeputeerde Stelpstra stelde in een interview met het NCRV-programma De Monitor dat niet voor iedere beslissing draagvlak nodig is, waarmee hij doelde op de plaatsing van windmolens in de Veenkoloniën. Volgens Nieboer is die uitspraak volstrekt misplaatst. “Maar wij vergeven Stelpstra graag als hij zich ervoor inzet hier het zonneplan te realiseren. Dat betekent dan ook gelijk dat de Veenkoloniën dankzij Stelpstra weer perspectief krijgen op innovatief vlak”, aldus Nieboer.

zie ook: Gedeputeerde vindt draagvlak voor komst windmolens niet nodig

 

Geen windturbines
Windmolens komen volgens Nieboer in ieder geval niet in de Veenkoloniën. “Ik ben er heilig van overtuigd dat de windturbines in de Veenkoloniën er niet komen. Wij hebben daar nog een hele reeks argumenten voor.”

16-10-2013 Actie Storm i.s.m. bewoners estafette inspraak
Op woensdag de 16 oktober 2013 is er een estafette inspraak gehouden door bewoners van diverse achtergronden die zich allemaal zorgen maken over de windturbine plannen in Borger-Odoorn.

Klik hier voor meer informatie

De actie vond plaats tijdens de vergadering van de Omgevingscommissie van de Provinciale Staten. Negen (!) bezorgde bewoners vertelden elk hun eigen verhaal en kregen daar per persoon 5 minuten voor. Daarna konden de Statenleden vragen stellen, wat ze slechts enkele malen deden. Onze voorzitter, Karl Voshaart, is inspreken geweigerd. Hij mocht niet inspreken omdat iemand anders al voor Storm insprak. Vreemd, want er staat niet op de site van de provincie dat er maar 1 persoon per organisatie mag inspreken. Worden tijdens het spel de regels van de democratie veranderd?

Hieronder Jan Nieboer.

Hieronder de volledige tekst als PDF document.
Prov Staten inspreektekst 20131016


13-06-2013 Inspreektekst Nieboer Brughuus
Geachte gemeenteraadsleden,

Mijn naam is Jan Nieboer, ik ben geboren en getogen in de Veenkolonien in woon sinds 1980 op het Noorderdiep 75 te Tweede Exloermond.
Ik ben ondernemer en o.m. bestuurlijk actief in meerdere regionale en Noordelijke ondernemingsvereningen en sinds 2,5 jaar ook in Platform Storm en in Tegenwind Veenkoloniën.De reden dat ik hier inspreek kent meerdere aanleidingen.

De belangrijkste daarvan is dat ik mij kapot ben geschrokken van het feit dat een aantal boeren, verblind door geldzucht, de kans proberen te pakken om buiten de gemeentelijke en de provinciale bestuurders om, een plan door te drukken waarmee zichzelf ongelofelijk verrijken en zij daarmee tegelijkertijd onvergelijkbare en onherstelbare schade veroorzaken aan ons in de wereld unieke Veenkoloniale landschap, ons woongenot onherstelbaar ruineren, daarbij forse afbreuk doen aan verkoopbaarheid en de waarde van onze woningen en ze er niet voor terugdeinzen ons bovenal met de gezondheidsrisico’s van deze in woonomgevingen desastreuze industriële objecten te confronteren. Het ongelofelijkste daarbij is dat door de bewezen milieu en de gezondheidseffecten van windturbines er elders in de hele wereld voor gekozen wordt om vergelijkbare industriële objecten die bijna de helft kleiner zijn, op minstens 2,5 km van woningen te realiseren en we hier, in voor Europa en de wereld onbestaande aantallen en afmetingen, ze amper op een kilometer willen plaatsen. Dit kan in mijn beleving niet waar zijn in ons democratisch Nederland, waarin onze regionale en landelijke overheden investeringsplannen toetsen aan milieuvoorschriften en daarmee aan de inpasbaarheid in de omgeving, een voor ons burgers normaal vergunningsproces waar deze initiatiefnemers – de windboeren -, zoals we hebben moeten ervaren, van gruwen. Niet voor niets hebben ze ervoor gekozen om de lokale bevolking, nota bene hun buren, liefst voorgoed buiten spel te zetten en daarbij de belangen van alle anderen compleet te overrulen en wel zodanig dat toen ik 2,5 jaar geleden de informatieavond bij Horecacentrum Spa in Tweede Exloermond bezocht, ik door initiatiefnemers openlijk en met een dreigende ondertoon werd gewaarschuwd om vooral niets te doen wat hun plannen zou kunnen dwarsbomen. Geachte gemeenteraadsleden, het lijkt gelet op de huidige sociale verhoudingen wel de oorlog in de Monden, de boeren proberen ons gebied op ondemocratische wijze te bezetten met allesoverheersende windmolens, er is weliswaar geen ondergrondse, maar het verzet is er in de gelukkige vorm van democratische actiegroepen waarvan Platform Storm er 1 is, mensen durven zich niet openlijk uit te spreken omdat hun buurman boer is of omdat ze er direct of indirect van afhankelijk zijn of ze gewoon de effecten van het geven van hun mening niet kunnen overzien, waarmee ook de angstcultuur die we uit oorlogssituaties kennen, anno 2013 geboren uit geldzucht van windboeren, in onze Veenkoloniale samenleving nadrukkelijk aanwezig is! Geachte gemeenteraadsleden, u beslist hier vanavond over enorme sociale, financiële, materiële en minstens zo grote gezondheidsbelangen van duizenden bewoners, ondernemers en kiezers, waarbij ik ook refereer aan de open brief die namens meer dan 250 verontruste ondernemers uit dit gebied is ingestuurd. Ik kan mij niet voorstellen dat u deze belangen van deze duizenden bewoners, ondernemers en kiezers, waaronder ik, ondergeschikt maakt aan deze voor ons desastreuze geldzucht van 40 windboeren en roep u op om datgene te doen, waarom wij u als lokale bestuurders hebben gekozen, nl. in uw besluitvorming opkomen voor onze, in dit geval, onvergelijkbaar grote lokale belangen, waarbinnen geen plaats is voor deze desastreuze plannen van windboeren! Ik dank u wel voor de aandacht. Indien gewenst kan hieronder van bovenstaande tekst een PDF bestand worden aangeklikt en gedownload worden.[/learn_more]

Inspreektekst_Nieboer_Brughuus_20130613

15-12-2013 Spandoeken Platform Storm vernield
Een groot aantal spandoeken dat Platform Storm zaterdag uit protest tegen windmolens heeft opgehangen bij Nieuw-Buinen, is in de nacht van zaterdag op zondag vernield. Zo’n vijftig actievoerders hingen langs de Drentse Mondenweg tussen 1e Exloërmond en Nieuw-Buinen en aan het Noorderdiep in Nieuw-Buinen zo’n vijftig doeken op. Secretaris Mirjam Goudriaan van Platform Storm ontdekte zondagochtend dat een groot aantal doeken was verknipt of in stukken gesneden. “Dit komt niet door het weer. Het kan niet anders dan dat ze moedwillig zijn vernield. Ik vind het heel triest”, zegt Goudriaan. De inwoonster van Nieuw-Buinen gaat maandag aangifte doen van vernieling.

De spandoeken maken deel uit van de actie die Platform Storm al drie jaar voert tegen de komst van windmolens naar de Veenkoloniën. De actiegroep maakt zich zorgen over de gezondheidsrisico’s die windmolens met zich meebrengen.
bron:RTV Drenthe.

16-10- 2013 informatieavond landeigenaren
Op 16 oktober 2013 organiseerde Platform Storm een informatieavond voor de landeigenaren die zich gebonden hebben aan de plannen
voor grootschalige windenergie in de Veenkoloniën. Deze besloten avond was speciaal voor hen bedoeld om met het bestuur van Platform Storm
van gedachten te wisselen over de gevolgen van deze plannen voor wat betreft de volksgezondheid.

Klik hier voor meer informatie

In de afgelopen 3 jaar is het duidelijk geworden bij het Platform, die zich namens de bevolking tegen de plannen verzet, dat de landeigenaren niet voldoende op de hoogte zijn gebracht van de gevolgen voor de volksgezondheid door de woordvoerders. Een aantal heeft laten weten aan een “wurgcontract” vast te zitten waardoor ze niet meer terug kunnen. Anderen denken er niet over na, of vinden het moeilijk er over te praten. Op basis van aangeboden adressen en namen door de achterban is een lijst samengesteld met mogelijke landeigenaren. Ondanks dat er 200 persoonlijke uitnodigingen zijn rondgebracht, is de avond door slechts 5 geïnteresseerden (waarvan maar 3 uit het zoekgebied) bezocht. We hebben twee afmeldingen ontvangen. Platform Storm stelde het op prijs dat deze mensen zijn gekomen, voor de rest van de initiatiefnemers vindt zij het een gemiste kans. Er was een lezing voorbereid over de gezondheidsproblematiek en windturbines. Deze was goed onderbouwd en uitnodigend voor discussie. De lezing is ondanks de lage opkomst gewoon gegeven. Daarna is nog even nagepraat over de gevolgen van de grootschalige plannen. De avond is door degenen die wel de moeite hadden genomen te komen goed ontvangen. Wilt u meer weten over de gezondheidsrisico’s van industriële windturbines?

U leest meer in deze

Gezondheid Factsheet Als de windmolens draaien
, opgesteld door de medici van onze werkgroep.

Return to Top ▲Return to Top ▲