06-52393215 info@nieboeradvies.nl

2017-10-27 Tegenwind Veenkoloniën waarschuwt nieuw kabinet (+brief)

In een open brief waarschuwt de verzetsbeweging nog één keer voor de gevolgen van de komst van een grootschalig windpark in het Mondengebied. Die zijn rampzalig voor het leefklimaat, vindt Tegenwind Veenkoloniën. Het advies aan de volksvertegenwoordigers: zet een dikke streep door het plan om in het Mondengebied een windpark met 45 reusachtige windturbines te bouwen. Boor een andere energiebron aan: zon.

41 organisaties zetten de brief kracht bij hun handtekening: van dorpsverenigingen tot fracties van gemeentelijke politieke partijen tot ondernemersverenigingen en platforms tegen windmolens. De lijst vertegenwoordigt onze achterban van duizenden mensen van Coevorden tot Delfzijl, zegt voorman Jan Nieboer.
Hieronder de link naar de open brief waarnaar het DvhN in de krant verwees en op haar website plaatste.  

Meer hierover lezen? Zie pagina Media 2017

2017-09-14 Actievoerder Jan Nieboer vraagt asiel aan in Den Haag

Jan Nieboer rechts en commissaris van de Koning Jozias van Aartsen fotoTegenwind-Veenkoloniën

Jan Nieboer rechts en commissaris van de Koning Jozias van Aartsen  fotoTegenwind-Veenkoloniën

DEN HAAG – Weg uit Drenthe, weg bij de toekomstige windmolens in de Veenkoloniën. Activist Jan Nieboer van Tegenwind Veenkoloniën heeft vanmiddag namens duizenden inwoners van het gebied asiel aangevraagd bij de Drentse ambassade in Den Haag.

“Ja, het is een ludieke actie”, zegt Nieboer. “Maar wel een met een serieuze ondertoon.”

Nieboer was in Den Haag bij de Raad van State, waar tegenstanders een allerlaatste poging deden om te voorkomen dat er windmolens worden geplaatst in de Veenkoloniën. Tussendoor maakte hij gebruik van de opening van de Drentse Ambassade, om nogmaals aandacht voor zijn strijd te vragen.

Het hele artikel is te lezen bij RTV Drenthe – Nieuwspoort – Overhandiging ‘asielaanvraag’ 

Klik hier voor artikel ‘Actievoerder Jan Nieboer vraagt asiel aan in Den Haag‘ 

‘Windmolens ruïneren woonomgeving’
“Door die rijkscoördinatieregeling zijn onze burgerrechten ons ontnomen. De windmolens leiden tot het ruïneren van onze woonomgeving, welvaart, welzijn en gezondheid”, verklaart Nieboer zijn actie. “Ik heb de komst van de Drentse ambassade als podium gebruikt om namens duizenden inwoners van de Veenkoloniën asiel aan te vragen, totdat de windplannen van tafel zijn.”

Volgens Nieboer reageerde commissaris van de koning Jozias van Aartsen positief op de asielaanvraag. “Hij heeft aangegeven serieus naar de windmolenplannen te kijken.”

 

 

Tegenwind Veenkolonien neemt afscheid van De Naaidoos

afscheid van De Naaidoos - Tegenwind

afscheid van De Naaidoos – Tegenwind

Tegenwind Veenkoloniën, de overkoepelende organisatie van de actiegroepen tegen de windplannen in Noord-Nederland, moet op zoek naar een nieuwe vergaderlocatie. Zij waren de afgelopen 6 jaar voor hun bestuursvergaderingen te gast bij Albert en Frea Fischer in de Quilt- en Textielboerderij “de Naaidoos” te Nieuw-Buinen.

Nadat de familie Fischer in juni jl. bekend maakte na ruim 40 jaar met hun zaak te gaan stoppen, bereikten zij onlangs ook overeenstemming over de verkoop van hun boerderij annex winkel.

Tijdens de daar op donderdag jl. gehouden vergadering  werd het echtpaar Fisher door Tegenwind voorzitter Jan Nieboer en Ineke Schreuder in het zonnetje gezet en werd hun als dank voor hun jarenlange gastvrijheid namens de aangesloten actiegroepen een cadeaubon en een boeket bloemen aangeboden.

Omdat ondanks de brede weerstand de windplannen nog niet van tafel zijn blijft Tegenwind Veenkolonien zich aldus Nieboer actief verzetten tegen de voorgenomen plaatsing van windturbines en het in plaats daarvan inzetten op het direct realiseerbare zonneplan. Deze vorm van duurzame energie doet geen afbreuk doet aan de gezondheid en aan het woon- en leefklimaat en kan rekenen op brede steun van de bevolking.

Foto: Voorzitter Jan Nieboer en Ineke Schreuder bedanken Albert en Frea Fischer.

2017-08 te gast bij RTV Borger Odoorn

foto RTV Borger-Odoorn

foto RTV Borger-Odoorn

2017-08 was ik te gast bij RTV Borger Odoorn, voor een gesprek
over de kosten van windindustrie in de Gemeente Borger-Odoorn.
(De Week Belicht van 10.00-12.00 uur).

———————————————————————————————————————————————————————

2017-07-04 Tegenwind Veenkoloniën roept Tweede Kamer op: Kies voor zon in plaats van wind

Opnieuw doet Tegenwind Veenkoloniën een oproep aan de leden van de Tweede Kamer en aan het kabinet een dringende oproep om af te zien van de vestiging van windparken in de Drents-Groningse Veenkoloniën. Tegelijkertijd pleit de werkgroep voor de aanleg van zonneparken.

Volgens Tegenwind is de noodzaak om windparken in de Veenkoloniën aan te leggen weggevallen.

Jan Nieboer van Tegenwind zegt dat windparken op zee zo goedkoop zijn geworden dat ze zonder subsidie kunnen worden neergezet. Hij noemt het onzin om de voor de omgeving en de bewoners beschadigende windplannen er toch door te drukken.

 

Onverteerbaar

Nieboer vindt het onverteerbaar dat overheden nog niets hebben ondernomen om serieus werk te maken van de aanleg van zonneparken in plaats van de windparken.

Hij wijst nog op het bezoek dat het Koningspaar op 17 februari 2015 aan Tweede Exloërmond bracht. Zij deelden de zorgen over de negatieve effecten van de windplannen op de sociale verhoudingen tussen burgers en windboeren in de Veenkoloniën.

bron: website DvhN : Tegenwind-Veenkolonieen-roept-Tweede-Kamer-op-Kies-voor-zon-in-plaats-van-wind

2017-03-27 Brandbrief uit de Groningse en Drentse Veenkoloniën.

Hierbij onze oproep aan de informateur mw. Schippers, teneinde in de (in)formatiegesprekken bij de deelnemende partijen in te zetten op windmolenvrije Veenkolonien en ons de kans te geven de duurzame energiedoelstelling hier, ruim binnen de daaraan gestelde voorwaarden, met zon in te vullen.

zie de bijlagen hieronder:

Tekst E-mailbericht:

Geachte mevrouw Schippers,

Hierbij sturen de gezamenlijke actiegroepen tegen grootschalige windparken in Groningen en Drenthe u een dringend verzoek hun problematiek mee te nemen in de onderhandelingen voor een nieuw kabinet.
Leest u a.u. b. de brief die aan u gericht is en eventueel voor verdere verdieping de bijlagen.

Wij hebben dezelfde inhoud, zoals u uit de cc kunt opmaken,ook verstrekt aan de huidige minister president dhr. M. Rutte en alle fractievoorzitters van de huidige Tweede Kamer.

Daarnaast zullen wij de brief en de bijlagen ook nog per post aan u versturen.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw L. Zondag,
Stichting Platform TegenwindN33

———————————————————————————————————————————————————————

Return to Top ▲Return to Top ▲