06-52393215 info@nieboeradvies.nl

Hierbij onze oproep aan de informateur mw. Schippers, teneinde in de (in)formatiegesprekken bij de deelnemende partijen in te zetten op windmolenvrije Veenkolonien en ons de kans te geven de duurzame energiedoelstelling hier, ruim binnen de daaraan gestelde voorwaarden, met zon in te vullen.

zie de bijlagen hieronder:

Tekst E-mailbericht:

Geachte mevrouw Schippers,

Hierbij sturen de gezamenlijke actiegroepen tegen grootschalige windparken in Groningen en Drenthe u een dringend verzoek hun problematiek mee te nemen in de onderhandelingen voor een nieuw kabinet.
Leest u a.u. b. de brief die aan u gericht is en eventueel voor verdere verdieping de bijlagen.

Wij hebben dezelfde inhoud, zoals u uit de cc kunt opmaken,ook verstrekt aan de huidige minister president dhr. M. Rutte en alle fractievoorzitters van de huidige Tweede Kamer.

Daarnaast zullen wij de brief en de bijlagen ook nog per post aan u versturen.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw L. Zondag,
Stichting Platform TegenwindN33

———————————————————————————————————————————————————————

Return to Top ▲Return to Top ▲