06-52393215 info@nieboeradvies.nl

Hieronder de link naar het interview met Studio Energie BNR.nl

Interview met Studio Energie BNR

2018-11-26 – TV Interview van vanmiddag

Radio Noord van 12:49:28 tot 12:53:56

 Klik hier voor het Interview

 

 

Hieronder een artikel wat in het Financieel Dagblad is gepubliceerd.
Link naar het PDF bestand:  2018-11-24 Artikel in Financieel Dagblad

2018-10-16 Dinsdagmiddag is de Stichting Windturbine megaschadeclaim opgericht, met Geert de Vries (gastheer van ons Koningspaar in 2015, als bestuurslid, secretaris Gerard Weisbeek, penningmeester Remco van Suchtelen en Jan Nieboer, als voorzitter en woordvoerder. Onderstaand een link en bijlage inzake de Hart van Nederland uitzending van de 1e bijeenkomst gisteren in het MFA te Nieuw-Buinen.

17-10-2018 HvN_Massaschadeclaim tegen windboeren in Drenthe

2018-10-17 Massaschadeclaim tegen windboeren in Drenthe. Ruim 200 boze Drentenaren zijn woensdagavond bij elkaar gekomen om de komst van een groot windmolenpark tegen te houden.Dat doen ze door nu alvast een schadeclaim van miljoenen euro’s in te dienen, omdat hun huizen veel minder waard worden. Op die manier hopen ze de exploitanten zo te laten schrikken dat die van de bouw afzien. De woningeigenaren in Drenthe en Groningen zijn woedend. Ze zijn fel tegen de komst van het enorme windpark Drentse Monden en Oostermoer. Sommige bewoners zijn bang dat ze grote windturbines in hun achtertuin krijgen. Gevolg: uitzicht weg en enorme waardedaling van je woning.

vervolg artikel

De gedupeerde huiseigenaren laten het er niet bij zitten en leggen een massaschadeclaim bij de windboeren. Woensdagavond kwamen de bewoners bij elkaar om daarover te praten.Twee van die huizen die waarschijnlijk in waarde gaan dalen door de komst van de windmolens zijn die van Jeroen Huizinga en Sietske Bosma. De komst van de windmolens heeft de gemeenschap tot op het bot verdeeld. Windboeren die de molens dus toestaan op hun land, staan opeens lijnrecht tegenover hun buren. ”Jarenlange vriendschappen worden stopgezet en kinderen van boeren mogen niet meer omgaan met kinderen, hun vriendjes, uit het dorp.”
 

2018-11-10

Hieronder de link naar  de radio uitzending van RTV Drenthe. te beluisteren van 34.46 tot 37.44

Naar radio interview

 

2018-11-10 Interview  Platform Storm wil miljoenen claimen bij windboeren. Naar website RTV drenthe.nl

2018-11-11  Bloeddruk, hartslag, longfunctie, zouden in de nulmeting gemeten moeten worden.

2018-09-26 Artikel in de Volkskrant door Toine Heijmans

Nu een aantal Drentenaren is aangemerkt als ‘windmolenterrorist’ worden ze eindelijk gehoord door de overheid. Het hele artikel kunt u lezen via onderstaande link:
klik hier voor het artikel

Hieronder de link naar de website van de Volkskrant

Naar website Volkskrant

Jan Nieboer Foto Toine Heijmans

2018-09-15 artikel in Dagblad van het Noorden door Bart Olmer.

‘Er wordt zelfs gefluisterd over semtex en handgranaten in de strijd tegen windmolens’

Het verzet tegen windmolens in Groningen en Drenthe zal leiden tot vergaande vernielingen en bedreigingen.
Dit vrezen Jan Nieboer, voorman van actiegroepen Platform Storm en Tegenwind Veenkoloniën en Johannes Strating, de enige veroordeelde in het verhitte windmolendebat tot nu toe.

Klik op de link hieronder om het hele artikel te lezen.
naar artikel DvhN

2018-09-15  Artikel in Trouw

Emoties lopen hoog op in Drenthe:

‘Wij zijn bezorgde burgers, geen terroristen’

Laat het woord ‘windmolen’ vallen op Drentse veengronden en je weet: gezellig wordt het niet meer.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) houdt er zelfs een oogje in het zeil. Vredige akkers, volle bosranden en nauwelijks ander verkeer. Af en toe glijdt een boerderij voorbij, stillevens met vrij zicht op de horizon. Een ritje over de ‘Hunebed Highway ‘(N34) is rustgevend op deze windstille, zonnige septemberdag.

De Drentse Poort in Nieuw Buinen. In het kantoor van Jan Nieboer hangen foto’s van hem met het koninklijk paar. “Maxima en Willem Alexander bezochten dit gebied in februari 2015 om onze zorgen aan te horen”, zegt de belastingadviseur, tevens woordvoerder van Tegenwind Veenkoloniën. Dat is de koepel van lokale actiegroepen tegen windturbines. Volgens hem leefden ze mee en waren ze gevoelig voor argumenten tegen windmolens in het gebied tussen Drenthe en Groningen.

artikel door Remco Regterschot

Lees het hele artikel door op de link hieronder te klikken: Naar artikel op website Trouw

2018-09-15 Artikel in Trouw
Bedreigingen, intimidaties en vernielingen in het noorden om windmolens

Sommige tegenstanders van windmolens gaan ver in hun verzet. Vernieling en brandstichting komen voor, net als bedreiging. Het lokale verzet tegen de komst van windmolens is zo geradicaliseerd dat er sprake is van extremisme.

Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in een deze week gepubliceerde analyse van de belangrijkste dreigingen voor de veiligheid in Nederland. Dat extreme verzet doet zich vooral voor in Drenthe en Groningen, waar sprake is van bedreigingen, intimidaties en vernielingen.

Het ‘windmolenextremisme’ is een opvallend onderdeel van het rapport. Dat verschijnt vier keer per jaar en gaat grotendeels over het gevaar dat van jihadisten uitgaat. Ook extreem-links en -rechts komen aan bod, maar het verzet tegen windmolens werd nog niet eerder genoemd. Het gaat niet om een klassieke ideologie, stelt de NCTV. Toch is het gezien de politieke doelen van de acties – voorkomen dat er turbines in de buurt komen – volgens de coördinator wel als extremisme te omschrijven.
 
Artikel door Kristel van Teeffelen

Lees het hele artikel door op de link hieronder te klikken: Naar artikel op website Trouw

2018-09-14 Artikel in NRC
 
De dreiging van windmolenterreur
Extremisme De strijd tegen windmolens neemt „buitenwettelijke vormen” aan, waarschuwt terreurbestrijder NCTV. Is de strijd aan het verharden?

„Ze gaan eraan.” Vorige week nog hoorde Jan Nieboer die dreigende woorden op een festival in Musselkanaal. Nieboer, voorzitter van Platform Storm, een actiegroep tegen de bouw van een groot windmolenpark in Drenthe, is een bekend gezicht. Overal waar hij komt spreken mensen hem aan. Hij is voorstander van actievoeren langs de democratische weg, maar hij merkt dat niet iedereen er zo over denkt. „Ik heb semtex hoor”, riep een Drent hem laatst op de markt toe. „De eerste auto die ik zie rijden met onderdelen van een windmolen, blaas ik op!”

De emotie tegen de komst van windmolenparken in Drenthe en Groningen is hoog opgelopen.

Artikel door Freek Schravesande

Lees het hele artikel door op de link hieronder te klikken: Naar artikel op website NRC

2018-09-14
Rabobank haalt als eerste een angel uit de terrorisme dreiging 

De Rabobank haalt als de eerste angel uit de terrorismedreiging in Groningen en Drenthe door niet over te gaan tot financiering van windparken in deze Provincies. 
De reden daarvoor kent haar basis in de maatschappelijke betrokkenheid van de Rabobank die, naar haar eigen zeggen,  “Midden in de samenleving” staat.
Wij verwijzen u dan ook gaarne naar bijgaande brief, welke voortkomt uit enkele zeer vruchtbare gesprekken met Rabo-directievoorzitters van Groningen en Drenthe, welke wij naar de Rabobank zenden.
 
Tegenwind Veenkolonien
J.L. Nieboer
Voorzitter/woordvoerder

Bijgaande brief met onderstaande tekst is vanmiddag om 17.00 uur naar alle persadressen en naar alle 1e en 2e Kamerleden verzonden. Vanavond heeft een cameraploeg van de “de Hofbar”, waarvoor  ik woensdag voor opnamen in Den Haag was, opnamen gemaakt op het voetbalveld van “de Treffers”.  

Hieronder de verzonden brief:
Rabobank-Eerste angel uit terreurdreiging

Onjuiste overheidsbeslissingen maken van brave burgers criminelen
In de greep van de klimaathysterie walst onze overheid over de belangen van de burgers heen. Maar het protest groeit. Onderstaand bericht werd onlangs door voorzitter J.L. Nieboer namens ‘Tegenwind Veenkoloniën’ naar 1e en 2e Kamerleden gezonden.

Brief aan 1e en 2e Kamerleden

Geachte Kamerleden,

Gisteren hebben verscheidene wetenschappers zich beklaagd, dat zij niet of onder moeilijke omstandigheden nog onafhankelijk onderzoek kunnen verrichten. De bittere conclusie, die hieruit te trekken is dat adviesorganen van de Regering hun onafhankelijkheid reeds lang verloren hebben.

Daarmee komen ook de adviezen van het RIVM, zoals over Laag Frequent Geluid door windturbines, op losse schroeven te staan. Op basis van het RIVM rapport “RIVM Evaluatie Normstelling Windturbinegeluid” uit 2009 heeft u negen zoekgebieden voor grootschalige turbineparken goedgekeurd, waaronder het project in de Drentse Monden.

Het Ministerie van Economische zaken heeft in de jaren 2005 en later ingezet op het plaatsen van 6.000 MW aan windturbines op land middels de structuurvisie SWOL. Helaas stond bestaande wetgeving dit niet toe, omdat deze wetgeving de ‘nare’ regeling bevatte, dat geluidsproductie op dag niveau werd bepaald.

Geluidsoverlast was daardoor erg gemakkelijk te constateren, waarop de lokale Overheid kon optreden en dat maakte plaatsing van 6.000 MW onmogelijk. Gelukkig was er het RIVM, dat met een fraai rapport u allen bij de neus kon nemen, waardoor menig Nederlander in de problemen is gestort of dat dreigt te overkomen. Het RIVM-rapport betreft een ‘literatuurstudie’, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van bijdragen van auteurs, die tegen de wind industrie aanleunen. Gemakshalve heeft het RIVM in het verlengde daarvan alle (negatieve) binnenlandse ervaringen met windturbines bewust buiten schot gelaten.

Zo ook de revisie van het RIVM-rapport uit 2013, dat op geen enkele wijze aandacht geeft aan de ingrijpende negatieve ervaringen die in binnen- en buitenland zijn opgedaan met windturbines. De gezondheidsrapporten daarover, welke al sinds 2006 gepubliceerd worden, worden door het RIVM zelfs niet vermeld.

Zoals de windplannen in Drenthe voorliggen, dreigen mensen op ieder hoekpunt van hun huis een turbine op korte afstand te krijgen. Over de provinciegrens in Groningen krijgen de inwoners van Musselkanaal en Stadskanaal, mits deze heilloze windplannen door mochten gaan, op korte afstand rijen van 6 turbines op zich gericht en dreigen de inwoners rond Meeden en Veendam hun levenskwaliteit te verliezen door de voor de bevolking nu al ziekmakende windplannen.

Het zal u duidelijk zijn dat, ondanks dat deze windplannen allang en door wel door de bevolking omarmde duurzame energievormen zijn ingehaald, de mensen zich niet uit hun huizen laten pesten en niet als binnenlandse klimaatvluchtelingen te boek willen staan. Vaker hebben wij met nadruk gewaarschuwd dat ook de Veenkoloniale bevolking, bij wie door kwaadheid over deze windplannen de ‘stoom uit de oren’ dreigt te komen, overgaan tot ongewenste acties.

Triest dieptepunt is daarbij dat alle bestuursleden en vele mensen waarmee zij contact hebben, al geruime tijd worden afgeluisterd door de AIVD. Alhoewel de AIVD jegens ons tot op heden géén criminele activiteit heeft aangetoond, is dit kenmerkend voor de blindheid naar de belangen van de duizenden inwoners. Hun leefomgeving, welzijn, welvaart en gezondheid dreigt opgeofferd te worden voor het realiseren van volstrekt ongewenste, overbodige en bovenal allesvernietigende windplannen.

U staat voor de keuze:

1. u volhardt in een beslissing die genomen is op basis van onjuiste informatie, die hele gebieden in Zuidoost Drenthe en Oost Groningen onbewoonbaar zal maken en het draagvlak voor de energietransitie volledig ondermijnt of

2. u roept de plannen een onmiddellijk halt toe en gaat i.s.m. de bewoners van de zoekgebieden uitvoering geven aan het opwekken van duurzame energie zónder de negatieve impact op woon- en leefomgeving en gezondheid en mét draagvlak.

Wij roepen u als onze volksvertegenwoordigers en als behartigers van ons burgerbelang derhalve op om goede notie van de bijlagen te nemen en, nu het nog kan, te komen tot heroverweging van de windplannen in Groningen en Drenthe. [Noot HL: De bijlagen zijn niet bijgevoegd. Zij zijn op aanvraag via de commentaren beschikbaar.]

Met vriendelijke groet,

Tegenwind Veenkoloniën

J.L. Nieboer

Voorzitter/woordvoerder

2018-09-12 Hieronder de link inzake mijn interview in de uitzending van EenVandaag om 18.15 uur.

 Naar uitzending NPO start/ Een Vandaag

Van 21:55 tot 26:30.

2018-09-14, Uitzending “de Hofbar”, interview met presentator Rutger Castricum op het Hofplein en  met VVD 2e Kamerlid Dilan Yesilgoz-Zegerius.  Vanaf  19.25 minuten begint het met de windplannen.

naar uitzending de Hofbar

In de uitzending (o.m.) aandacht voor de windturbine problemen in Houten (staan 3) en bij ons.

11-09-2018 Er zijn n.a.v. het artikel van de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding vandaag TV opnames gemaakt door:

  • RTV Drenthe
  • 1Vandaag
  • Hart van Nederland

naar uitzending Hart van Nederland

van 10.00 tot 12:00 Telefonisch contact gehad met:

  • PowNews
  • DvhN
  • NPO2
  • De Hofbar

En werd ik door 2 journalisten van de Telegraaf mij geïnterviewd.

2018-09-11 NIEUW-BUINEN – De strijd tegen windmolens verscheurt hele dorpen in Drenthe en Groningen. De strijd verhardt ook, zegt terrorismebestrijder NCTV in zijn laatste dreigingsrapport terrorisme. De turbineterroristen bedreigen, intimideren en vernielen. „Er liggen granaten en semtex klaar.”

Hieornder de link naar het artikel:

Telegraaf.nl : De harde strijd van de Noordelijke Turbineterroristen

Bron: website Telegraaf
artikel door ILAN SLUIS

Jan Nieboer (rechts) en Hans zijn fel tegen de komst van de windmolensⒸ JOS SCHUURMAN

2018-09-10

Artikel van de Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding in de telegraaf NCTV. Hieronder de link naar het artikel in de Telegraaf:   Telegraaf.nl: Windmolenhaters radicaliseren boeren gesaboteerd

2018-09-10 Dagblad van het Noorden
Coördinator Terrorismebestrijding: terreur tegen windmolens loopt uit de hand

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) maakt zich zorgen over het protest tegen windmolens in vooral Drenthe en Groningen. 

Het verzet neemt volgens de coördinator ‘in sommige gevallen buitenwettelijke vormen’ aan en gaat gepaard met ‘bedreiging, intimidatie en vernieling’.

Weinig tegen te doen

Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland stelde eerder al in deze krant de windmolenterreur zeer serieus te nemen. In de praktijk blijkt er weinig tegen te doen.

 

 

Artikel door Ina Reitzema 

Op de website van DvhN het hele artikel, hieronder de link:
Naar artikel op website DvhN

11-09-2018 Hieronder een link naar het Radio Interview.

Interview met RTV Drenthe

van 06:41:40 tot 06:47:20

10-09-2018 – Op de website van RTV Drenthe het hele artikel, hieronder de link:  RTV Drenthe: Vrees voor hardere acties tegen-windmolens. Ik-hoor dat de fik erin gaat

10-09-2018 – De acties tegen de komst van windmolens in Drenthe verharden.
Zo erg zelfs dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) zich hier zorgen over maakt en spreekt van radicalisering en extremisme.

Op de website van RTV Drenthe het hele artikel, hieronder de link:
Naar artikel op website RTV Drenthe

2018-09-10 Artikel website Radio Noord

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof maakt zich zorgen over extremisme bij het verzet tegen de bouw van windmolens in Groningen en Drenthe. Dat meldt hij in zijn halfjaarlijkse Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN).

Artikel door Goos de Boer

Naar artikel Radio Noord

maandag 16 juli 2018
‘Niet goed te keuren, maar absoluut te begrijpen.’ Zo reageert voorzitter Jan Nieboer van Platform Storm op de dreigbrieven die naar 34 organisaties zijn gestuurd, die betrokken zijn bij de bouw van windmolenparken in Groningen en Drenthe. De actiegroep vecht al lange tijd tegen de bouw van windmolenparken in het Mondengebied bij Stadskanaal.

Frustratie zit diep
Nieboer kijkt niet op van de wijdverspreide dreigbrieven. ‘Ik heb hier zo vaak voor gewaarschuwd. De frustratie zit zo diep. Het kan niet goed gaan als ze hiermee doorgaan.’ Volgens hem zijn de mensen door de komst van het windmolenpark in het mondengebied zwaar getergd. ‘Mensen hebben hun emoties niet meer in de hand. Ze voelen zich in hun bestaan bedreigd.’

Klik hier voor artikel op website DvhN reactie op Dreigbrief

maandag 16 juli 2018 NIEUW-BUINEN –
“Dreigementen met geweld zijn niet goed te keuren, maar het zit ze tot hier.”

Zo reageert windmolen-actievoerder Jan Nieboer op de dreigbrief die 34 ondernemingen en organisaties hebben ontvangen, die betrokken zijn bij de windparken in Drenthe en Groningen. Hieronder een link naar de berichtgeving van RTV Drenthe aangaande de schrijvers van de dreigbrief. 

Klik hier voor het artikel op de website van RTV Drenthe

RTV Drenthe, een reportage van Matthijs Holtrop.

Tegenstanders windmolens: Vertraging en hardere acties.

Bron RTV Drenthe
NIEUW-BUINEN – Tegenstanders van windmolens in het Drentse Mondengebied zijn zwaar teleurgesteld dat de bouw van 45 windmolens door kan gaan. Ze willen vertragingstactieken toepassen en denken dat er hardere acties komen.

De Raad van State bepaalde vanmorgen dat de bouw van de windmolens door kan gaan, omdat de procedures goed zijn doorlopen. Dat er onder de bevolking weinig draagvlak is, is geen argument om te stellen dat de molens er niet moeten komen. Het is aan de minister om bij tegengestelde belangen een keuze te maken.

“Het is een heel trieste vaststelling dat de Raad van State alle bezwaren heeft afgewezen. Wel is het zo dat we het als een voetnoot zien in het massieve verzet dat al acht jaar bezig is. En dat zal vanaf nu alleen maar heviger worden”, reageert Jan Nieboer van actiegroep Tegenwind.

vervolg artikel

Niet verwacht
Nieboer had deze uitspraak niet verwacht. “Dit is teleurstellend en een enorme aanwijzing dat onze democratie failliet is.” Ook vreest Nieboer de reacties van bewoners van de Veenkoloniën, die tegen de molens zijn. “Burgers die op deze manier belaagd worden aan de wortel van hun bestaan, zijn ongeleide projectielen. Ik houd mijn hart vast.”

Zo waarschuwt Nieboer de toekomstige aannemers. “Wij weten tot welke dingen de bewoners van dit gebied toe in staat zijn, omdat zij in de kern van hun bestaan worden geraakt.” Wat die eventuele acties inhouden, wil Nieboer niet vertellen. “Maar dat heb ik wel met de politie gedeeld. Ik weet dat sommige mensen in staat zijn om bijna terreur te plegen.” Aannemers lopen volgens Nieboer de kans op terreur als ze windmolens gaan bouwen. “Absoluut”, bevestigt het boegbeeld van de actiegroep.

Uitstel is afstel
Toch blijft Nieboer ervan overtuigd dat de windmolens er niet komen, ondanks de uitspraak van de Raad van State. “Er moet nog een kleine dertigtal vergunningen worden afgegeven. Daar gaan we bezwaar tegen maken”, zegt Nieboer. “Ik denk dat uitstel nog steeds zal leiden tot afstel. Ik ben er stellig van overtuigd dat hier geen windpaal uit de grond zal verrijzen. De mensen willen het niet en het moet ook nog allemaal gefinancierd worden. Als ik financier was, zou ik mijn geld niet in een wespennest steken waar duizenden inwoners geen gevoel mee hebben. Dat is geen dreigement, da’s een feit.”

Nieboer vervolgt: “We hebben nog een hele reeks aan argumenten die we nu gaan inzetten om ervoor te zorgen dat het gebied zo mooi blijft als dat het is.”

‘Zwaar op de maag’
Ook de PvdA in Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal laat weten diep teleurgesteld te zijn. Het besluit van RvS ligt volgens de partij ‘zwaar op de maag’.

De PvdA gaat kijken of er politieke mogelijkheden zijn om de plannen alsnog te veranderen. Een van de alternatieven zijn zonneparken. Volgens de partij zouden dergelijke parken meer recht doen aan de belangen van inwoners.

Gemeenten teleurgesteld
De gemeente Aa en Hunze laat weten teleurgesteld te zijn over de uitspraak van de Raad van State. Wethouder Co Lambert: “We hadden verwacht en gehoopt dat er toch nog rekening zou worden gehouden met de belangen van onze inwoners. Wij zijn erg teleurgesteld dat de plannen van de initiatiefnemers op geen enkel onderdeel aangepast moeten worden.”

Ook de gemeente Borger-Odoorn is teleurgesteld. “De uitspraak van de Raad van State is duidelijk. We hadden verwacht en gehoopt dat het oordeel anders zou zijn, maar dit besluit is onherroepelijk en daar zullen we mee moeten omgaan. Het was al duidelijk dat we bij grote ruimtelijke ingrepen in ons gebied zelf aan zet willen blijven, omdat we dichter bij de mensen staan dan Den Haag. Dat er weinig draagvlak is onder de lokale bevolking heeft voor het eindoordeel van de raad helaas geen verschil gemaakt”, zegt ​wethouder Freek Buijtelaar van Borger-Odoorn.

‘Verbinding zoeken met inwoners’
​Het college van Borger-Odoorn vindt desondanks dat het gebrek aan draagvlak wel een duidelijke plek moet krijgen in het vervolgtraject. “Voor de initiatiefnemers ligt er dan ook de belangrijke taak om de verbinding te zoeken met de inwoners van het gebied. We zijn als gemeente beschikbaar om daar een bijdrage aan te leveren”, zegt Buijtelaar.

2018-02-21 16.30 uur Inspreek Video Provinciale Staten van Drenthe. link naar PDF bestand Inspreektekst Raad van State 2018-02-21

‘Klimaatconflict in de polder’ door onderzoeksjournalist Huub Floor

Er dreigen ‘harde acties’ tegen de komst van windmolens in de veenkoloniën op de grens van Drenthe en Groningen. Dat zegt Jan Nieboer van actiegroep Tegenwind. Deze week besliste de Raad van State dat de bouw van 45 windmolens in het gebied definitief door kan gaan. Maar Nijboer denkt dat de bewoners het hier niet bij zullen laten zitten.  

 

‘Al onze 185 bezwaren tegen de windmolens zijn integraal afgewezen door de Raad van State. De inwoners van het gebied worden door de komst van de windmolens in de kern van hun bestaan geraakt. Hun huizen worden onverkoopbaar en men krijgt veel overlast door het geluid van de molens en de slagschaduw,’ aldus Nieboer.

Harde maatregelen

In oktober 2015 maakten wij al een uitzending over de weerstand tegen de plannen voor windenergie in Drenthe. Het verzet groeide de afgelopen jaren alleen maar verder. Deze maand nog werden er pamfletten verspreid met daarop hakenkruizen en het hoofd van de gedupeerde van de provincie Drenthe. De provincie is verantwoordelijk voor het aanwijzen van locaties voor windmolens.

Nieboer zegt dat inwoners van het gebied hem op straat aanspreken met ideeën die veiligheid bedreigen van de initiatiefnemers van windmolens. Hij spreekt van mogelijke ‘terreuracties’. Wat die acties precies zijn mag Nieboer niet zeggen. ‘Ik heb de concrete geluiden gemeld bij de politie en die hebben mij geadviseerd dit niet openbaar te maken, om te voorkomen dat mensen op ideeën komen.’ Hij voegt er wel aan toe: ‘Ik sta momenteel niet in voor de veiligheid van de windboeren en hun gezinnen.’

Duurzame energie

Ook de gemeenten in de regio, Borger-Odoorn en Aa en Hunze, zijn jarenlang tegenstander geweest windmolens. Zij willen liever grote velden met zonnepanelen om duurzame energie op te wekken, dan grote hoeveelheden windmolens. Wethouders van de gemeenten zeggen bij RTV Drenthe dat ze teleurgesteld zijn in het oordeel van de Raad van State. Volgens hen is er geen draagvlak onder de bevolking voor windmolens.

In ons onderzoek ‘Klimaatconflict in de polder’ proberen wij te achterhalen of gemeenten wel energieneutraal kunnen worden zonder windmolens. Energieneutraal betekent dat je alle energie die je gebruikt, duurzaam opwekt. Veel tegenstanders van windenergie, willen liever zonnepanelen. Wij vragen ons af of dit haalbaar is. Kunnen gemeenten wel zonder windmolens als ze al hun energie duurzaam willen opwekken? 

 

In Drenthe lijken de windmolens er nu toch te komen. Nieboer houdt zijn hart vast: ‘Een groep van duizenden inwoners wordt hier al jaren voor de gek gehouden door de overheid. Ik heb er begrip voor dat deze mensen hun beheersing verliezen.’   

 

 

Huub Floor

Onderzoeksjournalist

De Monitor

Uitspraak Raad van State.

Met de uitspraak komt een einde aan jaren van procederen. Er is geen hoger beroep mogelijk. 

link naar: Veenkolonien-krijgt-definitief-groot-windpark

(Bron: website van RTV Drenthe)

2018-02-21 –  NPO radio

Na het klikken op de link op de pagina naar beneden scrollen tot aan het nieuwsblok tussen 6.00 en 9.30 uur.

2018-02-21 RTV Drenthe

2018-02-21 – TV Noord

2018-02-21 Babette op Noord

STADSKANAAL – Redacteur Paul Abrahams van de leukste krant in de regio vraagt elke week een inwoner van de Kanaalstreek het hemd van het lijf. In aflevering zestien is het de beurt aan Jan Nieboer uit Tweede Exloërmond.

Artikel Hemd van het lijf met Jan Nieboer uit Tweede Exloërmond

Wanneer ben je geboren?

15 februari 1958 in Valthermond. Ik heb twee broers en een zus. Mijn ouders runden een boerderij. In 1960 zijn we verhuisd naar het gehucht Vledderveen onder de rook van Stadskanaal. Mijn vader kon daar als boer aan de slag bij een maatschap. Van jongs af aan hebben we meegeholpen. Bieten trekken, aardappels krabben. Niets was ons te veel. Daar plukken we vandaag de dag nog steeds de vruchten van. Ook reden we op de tractor, terwijl vader de strobalen op de wagen legde. Later heeft vader de overstap gemaakt van boer naar melkboer. Met een rijdende winkel van Iveco – de tegenhanger van SRV – reed hij zes keer in de week een vaste route. Naar onder meer Vledderveen, Mussel en Kopstukken. Wij hielpen natuurlijk mee. Zoals bijvoorbeeld de winkelwagen bevoorraden. Uiteindelijk is hij conciërge geworden op de huishoudschool in Stadskanaal. Ik heb drie verschillende lagere scholen bezocht: een eenmansschool in Vledderveen, CBS Verbindingsweg in Musselkanaal en de CNS aan de Oosterstraat in Stadskanaal.

Je hebt veel verschillende werkgevers gehad?

Dat kun je wel zeggen. Ik ging naar het Ubbo Emmius en ik kon goed leren. Ik werd vanaf de eerste dag ook meteen aangewezen als klassenvertegenwoordiger. Ik heb verschillende opleidingen in de avonduren gevolgd, waaronder MTS. Ik ben begonnen als uitvoerder bij wegenbouwer Stevin en heb daarna in de jaren tachtig gewerkt op het kantoor van aannemer Meijering en Benus in Stadskanaal. Vervolgens ben ik financieel-economisch adviseur en hoofd administratie geworden op Groningen Airport Eelde. Ik kwam terug van vakantie en zag de vacature in de krant. Helaas was de termijn om te reageren al verstreken. Ik heb toch nog een sollicitatiebrief geschreven. Niet geschoten, altijd mis. En warempel, ik werd uitgenodigd voor een gesprek. Ik kreeg de baan op voorwaarde dat ik dialect kon spreken. Dat heb ik ter plekke maar even laten horen.

Daarna ben ik hoofd administratie, hoofd technische dienst en conservator van het natuurmuseum van het Drouwenerzand geworden. Ik had samen met Marianne – we hebben samen een dochter en een zoon – op 8 juni 1990 de bruiloft gevierd bij het Drouwenerzand. Een horecabedrijf met café/restaurant, een speeltuin, een camping en bungalows. Toen alle gasten naar huis waren, heb ik nog even nagepraat met de eigenaar Jan Buntjer. Hij vertelde enthousiast over zijn plannen om het bedrijf te renoveren en uit te breiden met conferentiezalen. Een miljoenenproject. Hij wilde dat ik bij hem kwam werken.

Na zes jaar ben ik directeur geworden van Kamet in Veendam. Een prachtig bedrijf dat uiteenlopende artikelen produceerde. Van gasflesboxen tot muntwagens en nog veel en veel meer. Het was achteraf gezien geen goede beslissing om het bedrijf over te nemen. Er lagen namelijk zoveel lijken in de kast. Na anderhalf jaar is besloten tot een gecontroleerd faillissement. Mijn advies is altijd: achterom kijken, daar krijg je een stijve nek van en je struikelt ook nog eens over wat voor je ligt. Tegenslagen moet je achter je laten. Je moet er wel van leren. Belangrijk is dat je met een positief gevoel op zoek gaat naar nieuwe kansen.

Ik werd benaderd door een zogeheten headhunter of ik belangstelling had om directeur te worden van de Gibo groep in Musselkanaal. Daarna was ik adviseur van Triacc in Stadskanaal en sinds 1 januari 2013 run ik een eigen bedrijf: Nieboer Advies in een verzamelgebouw aan de Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Ik ben begonnen ‘in een lege doos zonder klanten’. Het bedrijf loopt goed en ik voel me als een vis in het water. Ik vind het heerlijk om problemen op te lossen. We zijn van alle markten thuis. Van ondersteuning bij bedrijfsovernames tot het samenstellen van jaarrekeningen en van schuldsanering tot het verzorgen van belastingaangiften. We hebben het zo druk dat het aantal medewerkers inmiddels is uitgebreid en het is niet ondenkbaar dat nog dit jaar een medewerker moet worden aangenomen.

Je hebt een kunstheup?

Je bent goed geïnformeerd. Inderdaad. Ik ben op een zaterdagmiddag in de winter in 2004 tijdens het schaatsen gevallen. Kwam op het kanaal in een scheur terecht. Omstanders vertelden dat ik echt gelanceerd was. Had veel pijn, maar ik ben zelf nog in de auto naar Tweede Exloërmond gereden, waar we sinds 1981 met heel veel plezier wonen in een huis dat ik helemaal zelf verbouwd heb. Ik heb eigenlijk best lang nog rondgelopen met de kwetsuur. Uiteindelijk toch maar een bezoek gebracht aan het ziekenhuis in Emmen. Bleek dat de heup gebroken was. Gelukkig kan ik zonder pijn hardlopen en skiën. Dat vind ik heerlijk om te doen. Ik vind het ook fijn om te luisteren naar muziek, maar ik bespeel helaas geen instrument. Mijn vrouw speelt viool en dwarsfluit, mijn dochter klarinet en mijn zoon saxofoon.

Nog even terug in de tijd. Ben je in militaire dienst geweest?

Zeker. Ik kwam in 1978 terecht bij de luchtmacht. We zaten midden in de Koude Oorlog. In de buurt van Hannover moest ik geleide wapens bewaken die gericht waren op Oost-Europa. Het werkschema was tien dagen een witte helm op, vier dagen vrij, tien dagen een witte helm op en dan tien dagen vrij. In die periode van tien dagen vrij werkte ik als sloper bij Jaap Krans. Zo heb ik nog meegeholpen om de schoorstenen te verwijderen uit de Philips flats, omdat de kachels werden ingeruild voor centrale verwarming.

Je bent voorzitter van de Vereniging Van Bedrijven in de Kanaalstreek (VVKB)?

Klopt. Sinds 1998 zit ik in het bestuur van de VVKB en vanaf 2010 ben ik voorzitter. Het doel is om de lokale economie te versterken door om te beginnen in een goed ondernemersnetwerk elkaar omzet te gunnen. Verder maken we ons sterk voor de lokale werkgelegenheid en een goede infrastructuur. De spoorlijn Veendam naar Emmen via Stadskanaal staat hoog op het lijstje, maar we vinden het als bedrijfsleven zeker ook belangrijk dat het Refaja ziekenhuis behouden blijft, hetgeen gelukt is en dat het winkelcentrum een grondige opknapbeurt krijgt. We zitten regelmatig met de gemeente Stadskanaal om de tafel, maar ook onderhouden wij contact met onderwijsinstellingen.

Je zit in meer besturen, ook tegen de windplannen?

Ik zit nu in elf besturen, onder meer in de Snikkeweek, de Snikkevaart, de Eeuw van mijn Ubbo, MKB Noord, Platform Storm, Tegenwind Veenkoloniën en Stichting de Zonkoloniën. De laatste is de tegenhanger van de windplannen. Je weet dat we al jarenlang veel tijd en energie in steken om te voorkomen dat in het Mondengebied op de grens van Stadskanaal vele tientallen windmolens worden geplaatst.

Dat geldt trouwens voor alle molenplannen van Delfzijl tot aan Coevorden, waarbij ik optreed als voorzitter en woordvoerder van de gezamenlijke actiegroepen. De windmolenplannen, er waren eerst zo’n 300 molens met een tiphoogte van 203 meter gepland, zijn door ons massieve verzet teruggebracht tot 45, maar dat zijn nog steeds 45 teveel.

Molens van deze omvang ruïneren het leven van omwonenden doordat ze onder meer dag en nacht lawaai en trillingen door de grond veroorzaken. Uit omliggende landen is bewezen dat mensen daar doodziek van worden, maar ook raken dergelijke molens de mensen in de portemonnee, omdat hun huizen minder waard worden, dat is nu al zo, of zelfs onverkoopbaar zijn. Ook de ondernemers zien hun bedrijven hier verdwijnen doordat het gebied in een grote omtrek rond deze monstrueuze windturbines, ook door continu draaiende wieken met een diameter van 150 meter en de slagschaduw waarvoor je niet kunt vluchten, ontvolkt raakt.

Waar wij met al ons verzet en ondanks het prima alternatief van zonnepanelenweiden tegenop lopen is dat de overheid geen aandacht heeft voor de veiligheid en de gezondheidsrisico’s van deze plannen voor de burgers. De sociale verhoudingen in dit gebied zijn door de windplannen kapot gemaakt. Dat trok zelfs de aandacht van ons Koningspaar waarmee ik in 2015 aan de keukentafel in 2e Exloërmond het zonnealternatief heb besproken en aan hun overhandigd heb. Helaas blijkt de overheid tot dusverre doof en blind te zijn, hetgeen ertoe heeft geleid dat deze plannen nu door de Raad van State beoordeeld worden.

Algemeen bekend is ook dat de Noordelingen weinig actie bereid zijn, maar we zien ook uit allerlei recente acties dat de mensen hun geduld aan het verliezen zijn. Wel wil ik de mensen geruststellen; wat mij betreft wordt hier geen enkele windmolen geplaatst. Wij weten dat ook als de rechter bepaalt dat de windplannen door mogen gaan, er hier geen enkele windpaal uit de grond zal komen. En de deadline 2020, het jaar waarin volgens het Energieakkoord de duurzaamheidsdoelstelling gehaald moet zijn? Dat lukt met wind zeker niet, maar wel ruimschoots na een definitief NEE tegen windmolens en groen licht voor zonnepanelenweiden.

Op de website www.jan-nieboer.nl zijn de vele radio en TV optredens van Jan Nieboer terug te kijken.

2018-01-28 Actiegroep Platform Storm deelt pamfletten uit: windboeren liegen. 

Actiegroep Platform Storm heeft duizenden pamfletten verspreid met ‘de waarheid achter de gifgroene leugens van de windboeren’. Enkele duizenden huishoudens en alle windboeren in de regio tussen Drouwenermond en Valthermond troffen zaterdag een envelop in hun brievenbus. Een twintig pagina’s tellend pamflet tegen de plannen voor windmolens in het Mondengebied. Hieronder de link naar de website van het Dagblad van het Noorden waar het volledige artikel is te lezen.

http://www.dvhn.nl/drenthe/Actiegroep-Platform-Storm-deelt-pamfletten-uit-windboeren-liegen

 

Hieronder kunt u het PDF bestand met de reacties in rood aanklikken en bekijken 2017_reactie_op_windpark_infographic

bron: website Dagblad van het Noorden

Return to Top ▲Return to Top ▲