06-52393215 info@nieboeradvies.nl
2019-10-17 – RTV Drenthe

Ondernemer in Nieuw-Buinen gaat stropdassen inzamelen voor Jan Nieboer.

Ondernemer Gineke Kuipers wil windmolenactivist Jan Nieboer een hart onder de riem steken. Kuipers, die een bedrijf runt in Nieuw-Buinen, gaat een inzameling van stropdassen opzetten. Nieboer mist namelijk nog altijd twee stropdassen, die zoek zijn geraakt toen hij in de gevangenis zat.

Kuipers kent Nieboer al meer dan 25 jaar. “Ik ben er voor duizend procent zeker van dat hij onschuldig is. Maar het gaat mij niet zo om de windmolens, ik vind uit menselijk oogpunt gewoon dat hij een steuntje in de rug verdient”, zegt ze.

Nieboer wordt verdacht van betrokkenheid bij bedreigingen tegen bedrijven die mogelijk zouden willen meewerken aan de bouw van windparken in Drenthe en Groningen. Hij zat daarvoor een aantal weken in voorarrest, maar kwam later vrij. Het OM zegt de woordvoerder van Platform Storm te willen vervolgen.

Nadat Nieboer weer vrij kwam zei hij tegen RTV Drenthe dat hij twee stropdassen mist en dat hij die terug eist. Nieboer vertoont zich eigenlijk nooit zonder stropdas in het openbaar. Kuipers hoopt dat er veel stropdassen gedoneerd worden en broedt nog op de manier waarop ze aan Nieboer worden aangeboden.

Geschreven door Steven Stege

Vanaf 2010 ben ik Bestuurslid van de Regioraad MKB-Noord.

website MKB Noord

 

MKB vriendelijk Stadskanaal

MKB vriendelijk Stadskanaal

Als bestuurslid van MKB noord regioraad ben ik uiteraard bijzonder trots op onderstaande prijs.
bron: www.stadskanaal.nl

Groningen – 22 oktober 2013. Stadskanaal mag zich de mkb-vriendelijkste gemeente noemen van Groningen, Friesland en Drenthe. Burgemeester Baukje Galama heeft vanmorgen in de MKBuzz de prijs voor regiowinnaar in ontvangst genomen. Stadskanaal is daarmee ook automatisch genomineerd voor een plek in de landelijke finale op 28 november in Amsterdam. Daar moet de gemeente het opnemen tegen de drie overige regiowinnaars (Zuid-, Oost-, en West-Nederland). Al eerder was Stadskanaal uitgeroepen tot winnaar van Groningen.

De prijs voor de mkb-vriendelijkste gemeente richt zich op vier pijlers: de tevredenheid van de ondernemers, het imago van de gemeente, de gemeentelijke communicatie en het gemeentelijke beleid en ten slotte de beoordeling van de ondernemers op de prijs-kwaliteitverhouding van de gemeentelijke lasten. Aan alle ondernemers is gevraagd naar het rapportcijfer (tussen 1 en 10) voor het ondernemersklimaat van de eigen gemeente. De waardering daarvoor berust op door de gemeente beïnvloedbare factoren, zoals regelgeving, lokale belastingen, openbare voorzieningen en ondernemersvriendelijkheid. Stadskanaal eindigde bovenaan in de totale ranglijst voor Noord-Nederland.

Opvallend is ook dat Stadskanaal een goed imago heeft bij ondernemers buiten de eigen gemeente. Bij het onderdeel communicatie en beleid (bijvoorbeeld: heeft uw gemeente een aanspreekpunt voor ondernemers of ondersteunt het ondernemers met stimulerende maatregelen) haalde de gemeente iets meer dan driekwart van de te vergaren punten. Vooral op de punten ‘Vriendelijkheid en beleefdheid’ en ‘Toegankelijkheid’ kreeg de gemeente hoge cijfers.

Ondernemers in Stadskanaal vinden ook dat ze ‘waar voor hun geld’ krijgen. Ze deelden een ruime voldoende uit aan hun gemeente bij het onderdeel prijs-kwaliteitverhouding gemeentelijke lasten (ozb, reinigingsrechten). Op het onderdeel terugdringen van overbodige regels kan Stadskanaal zich nog wel wat meer inspannen.

MKB-Nederland organiseert dit jaar voor de derde keer de tweejaarlijkse landelijke verkiezing mkb-vriendelijkste gemeente. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau Lexnova en mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken. In de voorgaande jaren heeft de uitreiking het nodige teweeggebracht. Gemeenten voelden zich uitgedaagd om hun dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Deze prijs is daarmee een belangrijke waakhond die gemeenten blijft aansporen zich meer in te spannen voor het mkb. Van maart tot augustus konden ondernemers via www.mkbvriendelijkstegemeente.nl hun stem uitbrengen.

De landelijke finale van de mkb-vriendelijkste gemeente is op 28 november tijdens de Week van de Ondernemer in de RAI in Amsterdam.

 

Return to Top ▲Return to Top ▲