06-52393215 info@nieboeradvies.nl

Mediaberichten 2017

nieuws, persberichten en interviews
2017-11-20

Windparkdemonstranten op heterdaad betrapt langs de snelweg richting Den Haag.

Link naar artikel DvhN site

Drie mannen met antiwindmolenspandoeken niet strafbaar, wel boete voor betreden snelweg. 

Link naar artikel DvhN site

Waarschuwing: Strijd tegen windmolens radicaliseert.

Link naar artikel DvhN site

2017-11-21

Voorzitter actiegroep Tegenwind: Wij hebben niets met hakenkruis te maken.
NIEUW-BUINEN – Voorzitter Jan Nieboer van actiegroep Tegenwind Veenkoloniën is verrast door een actie van drie actievoerders tegen windenergie in Moerkapelle. “Hier weet ik niets van, maar het verbaast me niet dat mensen in opstand komen.”

“Deze groep mensen die vanochtend die actie hebben uitgevoerd, die hoort niet bij Platform Tegenwind”, reageert Nieboer. “Binnen het Platform Tegenwind Veenkoloniën stemmen wij onze acties op elkaar af en hierover was niets bekend.”
 

Link naar artikel RTV Drenthe

Tegenwind Veenkoloniën waarschuwt nieuw kabinet (+brief)

In een open brief waarschuwt de verzetsbeweging nog één keer voor de gevolgen van de komst van een grootschalig windpark in het Mondengebied. Die zijn rampzalig voor het leefklimaat, vindt Tegenwind Veenkoloniën. Het advies aan de volksvertegenwoordigers: zet een dikke streep door het plan om in het Mondengebied een windpark met 45 reusachtige windturbines te bouwen. Boor een andere energiebron aan: zon. 41 organisaties zetten de brief kracht bij hun handtekening: van dorpsverenigingen tot fracties van gemeentelijke politieke partijen tot ondernemersverenigingen en platforms tegen windmolens. De lijst vertegenwoordigt onze achterban van duizenden mensen van Coevorden tot Delfzijl, zegt voorman Jan Nieboer. Hieronder de link naar de open brief waarnaar het DvhN in de krant verwees en op haar website plaatste.   link naar DvhN.nl/drenthe/Tegenwind-Veenkoloniën waarschuwt-nieuw-kabinet-brief-

2017-10-16

Interview op 16-10-2017 met Karl Voshaart van 37:07 tm 40:50.

LINK naar interview met Karl Voshaart

2017-10-16

LINK naar:’Actievoerders willen keihard nee van de Rabobank tegen windmolens’
Een tiental actievoerders kwam vanavond bij elkaar in restaurant de Eeserhof in Ees. Platform Storm protesteerde daar tegen de komst van windturbines in de Drentse Monden.

Bron: RTV Drenthe,artikel en foto door Janet Oortwijn

2017-10-17

Interview op 17-10-2017 met Jan Nieboer
start om 43:31 t/m 47:13
2017-09-14
Interview van 13:17 tot 16.59,
hieronder de link:

RTV Drenthe radioprogramma Drenthe-Nu

2017-09-14
Overhandiging ‘asielaanvraag’. Actievoerder Jan Nieboer vraagt asiel aan in Den Haag.
hieronder de link:
RTV Drenthe    
2017-09-15
interview van 36:26 tot 39:43
hieronder de link:

RTV Noord.nl radio programma Vroeg-op-Noord/

2017-09-16
interview van 07:41 uur tot 22.30
hieronder de link:
 RTV Drenthe radioprogramma/Cassata

2017-08 

foto: Voorzitter Jan Nieboer en Ineke Schreuder bedanken Albert en Frea Fischer.

Afscheid vergaderlocatie

Tegenwind Veenkoloniën, de overkoepelende organisatie van de actiegroepen tegen de windplannen in Noord-Nederland, moet op zoek naar een nieuwe vergaderlocatie. Zij waren de afgelopen 6 jaar voor hun bestuursvergaderingen te gast bij Albert en Frea Fischer in de Quilt- en Textielboerderij “de Naaidoos” te Nieuw-Buinen. 

 

lees verder

foto: Voorzitter Jan Nieboer en Ineke Schreuder bedanken Albert en Frea Fischer.

Nadat de familie Fischer in juni jl. bekend maakte na ruim 40 jaar met hun zaak te gaan stoppen, bereikten zij onlangs ook overeenstemming over de verkoop van hun boerderij annex winkel.

Tijdens de daar op donderdag jl. gehouden vergadering  werd het echtpaar Fisher door Tegenwind voorzitter Jan Nieboer en Ineke Schreuder in het zonnetje gezet en werd hun als dank voor hun jarenlange gastvrijheid namens de aangesloten actiegroepen een cadeaubon en een boeket bloemen aangeboden.

Omdat ondanks de brede weerstand de windplannen nog niet van tafel zijn blijft Tegenwind Veenkolonien zich aldus Nieboer actief verzetten tegen de voorgenomen plaatsing van windturbines en het in plaats daarvan inzetten op het direct realiseerbare zonneplan. Deze vorm van duurzame energie doet geen afbreuk doet aan de gezondheid en aan het woon- en leefklimaat en kan rekenen op brede steun van de bevolking.

2017-08

RTV Borger Odoorn

Te gast bij RTV Borger Odoorn, voor een gesprek over de kosten van windindustrie in de Gemeente Borger-Odoorn.
(De Week Belicht van 10.00-12.00 uur).

2017-07-04 

Kies voor zon in plaats van wind

Opnieuw doet Tegenwind Veenkoloniën een oproep aan de leden van de Tweede Kamer en aan het kabinet een dringende oproep om af te zien van de vestiging van windparken in de Drents-Groningse Veenkoloniën. Tegelijkertijd pleit de werkgroep voor de aanleg van zonneparken.

Volgens Tegenwind is de noodzaak om windparken in de Veenkoloniën aan te leggen weggevallen.

lees verder:

Jan Nieboer van Tegenwind zegt dat windparken op zee zo goedkoop zijn geworden dat ze zonder subsidie kunnen worden neergezet. Hij noemt het onzin om de voor de omgeving en de bewoners beschadigende windplannen er toch door te drukken.

Onverteerbaar

Nieboer vindt het onverteerbaar dat overheden nog niets hebben ondernomen om serieus werk te maken van de aanleg van zonneparken in plaats van de windparken.

Hij wijst nog op het bezoek dat het Koningspaar op 17 februari 2015 aan Tweede Exloërmond bracht. Zij deelden de zorgen over de negatieve effecten van de windplannen op de sociale verhoudingen tussen burgers en windboeren in de Veenkoloniën.

bron: website DvhN : Tegenwind-Veenkolonieen-roept-Tweede-Kamer-op-Kies-voor-zon-in-plaats-van-wind

2017-03-27 

Brandbrief uit de Groningse en Drentse Veenkoloniën.

Hierbij onze oproep aan de informateur mw. Schippers, teneinde in de (in)formatiegesprekken bij de deelnemende partijen in te zetten op windmolenvrije Veenkolonien en ons de kans te geven de duurzame energiedoelstelling hier, ruim binnen de daaraan gestelde voorwaarden, met zon in te vullen. zie de bijlagen hieronder:

 

tekst emailbericht

Geachte mevrouw Schippers,

Hierbij sturen de gezamenlijke actiegroepen tegen grootschalige windparken in Groningen en Drenthe u een dringend verzoek hun problematiek mee te nemen in de onderhandelingen voor een nieuw kabinet.
Leest u a.u. b. de brief die aan u gericht is en eventueel voor verdere verdieping de bijlagen.

Wij hebben dezelfde inhoud, zoals u uit de cc kunt opmaken,ook verstrekt aan de huidige minister president dhr. M. Rutte en alle fractievoorzitters van de huidige Tweede Kamer.

Daarnaast zullen wij de brief en de bijlagen ook nog per post aan u versturen.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw L. Zondag,
Stichting Platform TegenwindN33

2017-03-15

Hieronder een link naar het interview in het programma Edwin op Noord met mij inzake het gesprek met de Rabobank op 16 maart 2017.
interview uit programma Edwin op Noord  (van 11:40 tm 14:10)

2017-03-16

Hieronder de link naar het Radio Noord interview met mij van gisteren om 17.23 uur n.a.v. het windoverleg
met 2 directievoorzitters als vertegenwoordigers van de 4 Rabobanken in ons gebied.

Spits-op-Noord/ Windoverleg met 2 vertegenwoordigers Rabobanken

2017-03-16
Hieronder de link naar RTV Drenthe voor het hele artikel Tegenwind-wil-vooringenomen-bank-boycotten

2017-03-20 

Jan Nieboer: Hieronder informeer ik u over de uitkomsten van het gesprek door Tegenwind Veenkolonien met Rabobanken over financiering van de windplannen in het gebied van Meeden tot Coevorden.

 

lees verder:
Een delegatie van zes vertegenwoordigers van Tegenwind Veenkoloniën sprak in Borger voor de tweede keer met directievoorzitters van de vier Rabobanken in ons gebied (Stad en Midden Groningen, Zuid en Oost Groningen, Emmen-Coevorden en Borger-Westerbork-Klenckeland red.). Het gesprek ging over de rol van deze Rabobanken bij de financiering van de voorgenomen windplannen in het gebied van Meeden tot aan Coevorden en welke zoals bekend hier door meer dan 80% van de Veenkoloniale bevolking worden afgewezen.

Een van de belangrijkste zaken die volgens Tegenwind voorzitter Jan Nieboer daarbij aan de orde is geweest is de vraag of de Rabobank, die naar eigen zeggen ‘midden in de samenleving staat’, haar ledenraden, het hoogste orgaan binnen deze coöperatieve bank, wil laten verklaren dat de Rabobank de windplannen op geen enkele wijze zal gaan financieren
Ook is ingegaan op de waarschuwing die in het eerste overleg van 12 december jl. door Tegenwind aan deze bank is gegeven, nl. dat er grote risico’s zijn bij het financieren van deze windplannen omdat Tegenwind een klacht over het ontbreken van een Europese aanbesteding van deze windplannen bij de Mededinging Autoriteit van de Europese Commissie heeft ingediend. Als deze klacht wordt toegewezen, dan moet alle staatssteun worden terugbetaald en betekent dit het einde van de windplannen en het faillissement van de windinitiatiefnemers.
Verder is volgens Nieboer aandacht gevraagd voor het feit dat de windplannen er nu al voor zorgen dat de waarde van de woningen dalen en veel kopers afhaken als ze van de voorgenomen plaatsing van windturbines horen.

Tegenwind gaat er van uit dat na onverhoopte plaatsing van windturbines, de woningwaarden nog meer zullen dalen en veel huiseigenaren met hun hypotheek dan onder water komen te staan. Volgens Nieboer is de Rabobank daarom gevraagd hoe zij omgaan met de belangen van duizenden particuliere en zakelijke hypotheekgevers (geldleners), die bij onverhoopte realisatie van de windplannen ten gunste van de verrijking van 20 of 30 windboeren naar verwachting worden geconfronteerd met een (forse) afwaardering van de waarde van hun onderpand en dan het risico lopen door deze zelfde Rabobank mogelijk gedwongen te worden hun onroerend goed met een (hoge) restschuld te verkopen en zo hun eigen faillissement tegemoet gaan.
Tegenwind is volgens Nieboer geschrokken van de door de heer Ronner van de Rabobank te Borger verwoorde reactie van de Rabo-directies. Zij weigerden in te gaan op de gestelde vragen en hun standpunt was dat de Rabobank de juridische procedures bij de RvS afwacht en als daarvan de uitkomst bekend is, besluit of ze de windplannen financieren.

De aanwezige bezorgde burgers van Tegenwind Veenkoloniën hebben daarop de Rabobank directie gezegd dat ze deze houding van een bank, die etaleert en koketteert met de slogan “Midden in de samenleving” en historisch haar wortels juist ook in dit gebied heeft, erg te betreuren en dat het zonde van hun tijd was om met deze bank over deze maatschappij ontwrichtende plannen te spreken.
Tegenwind Veenkoloniën beraad zich op verdere stappen. Zij benaderen ook nog de andere banken over hun houding in de windplannen en overwegen het tegen de Rabobank indienen van een klacht bij toezichthouders als de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten vanwege de grote negatieve gevolgen voor duizenden huiseigenaren als de Rabobank meewerkt aan de realisatie van deze desastreuze windplannen.

2017-03-15

2017-03-13

Helikopterbezoek van Henk Krol van 50+

Maandag 13 maart j.l. bij het helikopterbezoek aan Assen van Henk Krol van 50+ werd ik door hem geïnterviewd. Hieronder een foto impressie.

2017-02-28

interview vanuit Kaprun (Oostenrijk)

Onderstaande link verwijst naar een interview met mij van vorige week dinsdag 21-02 vanuit Kaprun in Oostenrijk.

Klik hier : Minister-Kamp kijkt toch naar zonne energie in Veenkolonien

Het hele bericht begint na 1.02 min tot 7.46 min in onderstaande link:

 Drenthe-Nu minister Kamp kijkt toch naar Zonne energie

2017-02-07

Aanhouding van de 3 leden van Platform Storm

Ook het Dagblad van het Noorden besteedde aandacht aan de aanhouding van de 3 leden van Platform Storm.

klik hier voor artikel over Nepbrief en aanhouding

Volgens Jan Nieboer, voorman van Platform Storm, is de 44-jarige vrouw lid van de actiegroep die strijdt tegen de windmolens. ,,En van het echtpaar verleent de man verleent af en toe hand- en spandiensten bij ludieke acties. De vrouw is één keer met ons meegeweest bij een demonstratie.’’

Beide vrouwen maakten volgens Nieboer onderdeel uit van de groep mensen die in oktober door de politie uit de Tweede Kamer werd gezet, omdat ze een Kamerdebat over energie verstoorden.
bron: Website DVHN

2017-01-20 

PVV eist vertrek Ombudsman

website PVV  

PVV eist vertrek ombudsman

PVV eist vertrek ombudsman

2017-01-19
Radio Noord van 17.10.10 tot 17.13.47 uur

Interview Spits op Noord

2017-01-19
In deze uitzending onder meer: Minister Kamp legt motie naast zich neer en gaat verder met zijn windmolenplannen voor de Veenkoloniën

Radio Drenthe van 17.17.15 tot 17.21.45 uur :  Radio Drenthe interview

2017-01-19
Minister Kamp blijft bij zijn besluit om 45 windmolens in de Veenkoloniën te plaatsen.

RTV Drenthe Minister Kamp blijft bij besluit

Return to Top ▲Return to Top ▲