06-52393215 info@nieboeradvies.nl

Tegenwind Veenkoloniën haalt regelmatig het nieuws.

Hieronder een greep uit de Mediaberichten vanaf 2013.

17-02-2015 Gesprek met Koningspaar aan de keukentafel

Bijgaand een foto van het hartverwarmende gesprek dat ik vandaag met ons Koningspaar aan de keukentafel bij Geert en Jos de Vries te 2e Exloermond voerde over onze acties tegen het plaatsen van de windmolens.

20150217-Koningspaar en J.Nieboer

20150217-Koningspaar en J.Nieboer

Bij het gesprek was ook gedeputeerde R. Munniksma aanwezig. Wat mij opviel was dat het koningspaar veel belangstelling had voor met name de sociale aspecten die deze problematiek met zich meebrengt.

17-02-2015 Subtiel protest
Ze spraken onder meer met voor- en tegenstanders van windmolens. In Veendam hing Pé Langen van de politieke partij GVO een campagnebord op. Ook in Drenthe was er protest, op de rotondes in de Mondenweg hebben actiegroepen hun boodschap neergezet.

 

17-02-2015 Streekbezoek Koniningspaar

Bron: foto ontvangen van Provincie Groningen Streekbezoek Veenkolonien Exloermond D 17-02-2015

 

bron: website DvhN:

2015-02-27 Jan op straat met Maxima

  Koninklijk bezoek – DvhN video opnames

08-03-2016 ‘Windpark Mondengebied is te ingrijpend’
De vijftig windturbines die het Rijk heeft gepland in de Drentse Veenkoloniën zijn wel erg ingrijpend. Dat vinden Tweede Kamerleden Eric Smaling (SP), Agnes Mulder (CDA) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie). De politici proberen minister Henk Kamp (VVD) dinsdagmiddag middels drie moties op andere gedachten te brengen. De windmolens mogen het radiotelescopennetwerk Lofar niet bedreigen, vinden de drie. Dik-Faber roept de Tweede Kamer op de dubbele lijn windmolens bij Drouwenermond uit het plan te schrappen. Ook denkt ze dat het aantal windmolens wellicht omlaag kan door zwaardere turbines te gebruiken. Smaling roept het Rijk op om niet alleen naar windenergie te kijken maar ook alternatieven als zonne-energie serieus te nemen.
08-03-2016 Tweede Kamer: Rekening houden met Lofar in Dwingeloo bij windmolenplannen Veenkoloniën

2E EXLOËRMOND – Minister Henk Kamp van Economische Zaken kan niet doorgaan met zijn plannen voor de bouw van windmolenparken in de Veenkoloniën, zonder rekening te houden met de radiotelescoop Lofar van sterrenkundig instituut Astron in Dwingeloo.

LOFAR

Een motie met die strekking van het Drentse CDA Kamerlid Agnes Mulder is vanmiddag in de Tweede Kamer aangenomen. De motie was verder ondertekend door de Kamerleden Eric Smaling van de SP en Carla Dick-Faber van de ChristenUnie.

Kapitaalvernietiging
Volgens Mulder is er veel geld geïnvesteerd in de Lofar-antenne en kan het niet zo zijn dat de windmolens er voor zorgen dat die investering voor niets is gedaan. Dat zou verder astronomisch onderzoek in de weg staan en reputatieschade opleveren. Bovendien is het kapitaalvernietiging. De minister zelf vindt de overlast die de windturbines opleveren voor Lofar “aanvaardbaar”.

Lees ook: ‘Windmolens zijn miljoenenstrop voor Astron’

De Tweede Kamer roept de minister op alsnog meer rekening te houden met de Lofar-antenne bij het vaststellen van de definitieve plekken van de windturbines. Of de minister dat gaat doen is nog maar de vraag.

Plan van ondernemers
Ondernemers uit de Kanaalstreek en Buinermond lanceerden vorig jaar al een plan voor een zonnepark in Drentse Monden bij Stadskanaal. De plaatsing van windturbines zou er dan niet meer nodig zijn.

 

 

 

04-03-2016 Tegenwind Veenkoloniën strijdbaar: Als Kamp doorgaat, gaan we naar de Raad van State
ASSEN – Actiegroep Tegenwind Veenkoloniën gaat er nog steeds vanuit dat het plan voor windmolens in het gebied van tafel gaat. Gisteren werd duidelijk dat minister Henk Kamp van Economische Zaken zijn definitieve plannen voor de Veenkoloniën niet heeft aangepast.

windmolens(foto: Pixabay.com)

Zonne-energie
“Meneer Kamp vergeet dat wij een goed alternatief hebben. Hij is koppig”, zegt Jan Nieboer van Actiegroep Tegenwind tegen RTV Noord. “We kunnen de energiedoelstelling van Kamp halen met zonne-energie.”

De actiegroep is nog steeds strijdbaar. “We hebben nog genoeg ijzers in het vuur. Als Kamp door blijft gaan, dan stappen we naar de Raad van State”, aldus Nieboer.

Teleurstelling bij gemeente
Gisteren reageerde wethouder Freek Buijtelaar van de gemeente Borger-Odoorn ook al teleurgesteld op het ongewijzigde plan. “Je ziet zoveel weerstand. Dan verwacht je dat er ook wel wat water bij de wijn gedaan kan worden. Dat is weer niet gebeurd”, zei de wethouder. De provincie Drenthe, gemeentebestuurders en politici hoopten dat Kamp in ieder geval de dubbele rij windmolens die Drouwenermond inklemt, had opgeheven. Maar dat is ook niet gebeurd.

17-11- 2015 Tegenwind Veenkoloniën heeft geen zin in een gesprek met gebiedscoördinator

Jan-Nieboer-van-Tegenwind-Veenkolonien-foto-Steven-Stegen-RTV-Drenthe2E EXLOËRMOND – “Als je wil praten, dan moet je wel de indruk hebben dat het er toe doet wat de bewoners van vinden. Maar de windboeren interesseert het niets wat de bevolking van windenergie vindt.” Dat zegt Jan Nieboer van de actiegroep Tegenwind Veenkoloniën.

bekijk interview Jan Nieboer met RTV Drenthe

De actiegroep liet dit weekend weten niet in gesprek te willen met gebiedscoördinator Titian Oterdoom. Oterdoom is deze zomer aangesteld en moet namens het ministerie van Economische Zaken, de provincie en de initiatiefnemers voor de windparken de dialoog aanzwengelen.

‘Er is geen gesprek mogelijk’

Tegenwind Veenkoloniën stuurde onlangs een brief met 38 vragen naar de gebiedscoördinator. “Wij zouden na zijn antwoord besluiten of we met hem in gesprek willen. Hij heeft aangegeven dat hij op geen enkele wijze inhoudelijk in kon gaan op onze vragen”, vertelt Nieboer. “Dan is er geen gesprek mogelijk, als je als een stormram maar één ding wil en dat is die windplannen realiseren. De initiatiefnemers hebben de bewoners van het gebied nog nooit serieus genomen. Vanaf dag een is de bevolking buitenspel gezet.”

‘Kijk serieus naar realiseren van zonnepanelen’

De gebiedscoördinator kan volgens Nieboer beter thuis blijven. “Als die man iets wil bereiken dan moet hij ervoor zorgen dat er serieus gekeken wordt naar het realiseren van zonnepanelen, dat wordt wel door de bevolking geaccepteerd. Kijk naar het zonnepark in 2e Exloërmond, dat is een mooie oplossing, waar geen bewoner op tegen is”, stelt Nieboer.

KLIK HIER Bouw-zonnepark-2e-Exloermond-begonnen

We zijn nog niets opgeschoten’

Nieboer vangt steeds meer signalen op dat als de windplannen niet heel snel van tafel gaan, de initiatiefnemers het mikpunt worden van hardere en persoonlijke acties. “Dat is niet iets wat wij als Tegenwind Veenkoloniën willen, maar er zijn mensen die hun geduld verliezen. We zijn nu vijf jaar bezig en we zijn nog niets opgeschoten.”

Reactie gebiedscoördinator

Gebiedscoördinator Titian Oterdoom wil niet reageren op de uitlatingen van Tegenwind Veenkoloniën. De gebiedscoördinator wil pas een reactie geven als hij met de resultaten van de verkennende gesprekken komt. Uit die verkenning moet blijken of er in het gebied animo is om verder te gaan met de windparken. Die verkenning moet deze maand afgerond zijn.

Gepubliceerd op 17 sep. 2015
ASSEN – Gedeputeerde Tjisse Stelpstra verwerpt de kritiek die vanuit Tegenwind Veenkoloniën is geuit op het aanstellen van Titian Oterdoom als gebiedscoördinator windenergie. Volgens Stelpstra is Oterdoom aangesteld op basis van inhoudelijke kwaliteiten.

15-11-2015 Geen gesprek mogelijk met gebiedscoördinator Titian Oterdoom

2E EXLOËRMOND – De actiegroep Tegenwind Veenkoloniën heeft geen zin in een gesprek met gebiedscoördinator Titian Oterdoom.  Dat laat de actiegroep, die tegen de komst van windmolens is, weten in haar nieuwsbrief.

Vragen beantwoorden

Tegenwind wilde wel een gesprek met Oterdoom. Maar dan moest hij eerst een aantal vragen beantwoorden, die de actiegroep hem per brief stelde.De gebiedscoördinator zou aan Tegenwind hebben laten weten dat de vragen geen betrekking hadden op zijn directe taak. Antwoorden kwamen er dus niet. “Een erg teleurstellende reactie waardoor Tegenwind Veenkoloniën heeft besloten dat een gesprek op basis van dit antwoord geen enkel nut zal hebben”, laat Tegenwind weten.

Dialoog

Gebiedscoördinator Titian Oterdoom werd deze zomer aangesteld. Hij moet namens het ministerie van Economische Zaken, de provincie en de initiatiefnemers voor de windparken de dialoog aanzwengelen in het gebied. Lees ook: ‘Gebiedscoördinator windparken kan beter thuis blijven’

4-10-2015 Provinciale Staten praat over windmolenpark
2E EXLOËRMOND – Vandaag is er in Provinciale Staten een extra vergadering over de aanleg van een groot windmolenpark in de Veenkoloniën. Een volgende stap in de realisatie van dit park.
“Wij willen aangeven welke problemen wij nog zien. Zo willen we de minister vragen of de dubbele lijn windmolens bij Drouwenermond uit de plannen kan en of de windmolens wat verder weg komen te staan”, zegt gedeputeerde Tjisse Stelpstra.

Belangen omwonenden
Of minister Kamp daar naar gaat luisteren is nog maar de vraag. “De realiteit is dat er windmolens komen in het gebied. Wij willen wel dat dat op een manier gebeurt die recht doet aan de belangen van omwonenden”, zegt Stelpstra. Een weg naar de rechter zoals de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze ziet Stelpstra niet zitten.

interview Jan Nieboer met RTV Drenthe
Verplicht nummertje
Tegenstanders van het windpark in de Veenkoloniën pakken het debat aan om opnieuw van zich te laten horen. Jan Nieboer van Platform Storm: “Wij gaan er nog steeds vanuit dat deze windmolens er niet komen. De vergadering van vanmiddag is een verplicht nummertje die de minister kan afvinken. Maar het is voor gedeputeerde Stelpstra wel een enorme kans om tegen Kamp te zeggen dat hij deze dictaten niet accepteert.”

Vanmiddag is er waarschijnlijk geen spreektijd voor Platform Storm volgens Nieboer. “Wij zijn erbij en we gaan op andere manieren onze weerstand laten horen. Ik moedig Stelpstra aan om een keihard nee te laten horen samen met ons.”

Groningers
De provincie Groningen wil dat het plan voor windmolens ook getoetst wordt op overlast voor inwoners op Gronings grondgebied Het gaat dan met name over inwoners van Stadskanaal en omgeving meldt RTV Noord.

“Inwoners zullen de molens zien, mogelijk is er sprake van lawaaioverlast. Bovendien zijn we er onlangs achter gekomen dat een kabelstation op Gronings grondgebied staat. Daarom trekken we nu aan de bel”, zegt de Groningse gedeputeerde Nienke Homan.

10-02-2015 'Kamp begaat een historische fout'
‘Kamp begaat een historische fout’, zegt Jan Nieboer van actiegroep Tegenwind Veenkoloniën.

De minister heeft maandag bekendgemaakt dat er vijftig windmolens komen in het Drentse deel van de Veenkoloniën. Dat is op enkele honderden meters afstand van onder meer Stadskanaal.

In het gebied komen zeven rijen windmolens. In eerdere plannen was er rekening gehouden met vijf. Kamp heeft dus twee extra rijen aan het plan toegevoegd.

Onacceptabel
Nieboer voelt zich genegeerd en noemt de keuze van het ministerie van Economische Zaken respectloos. ‘Het is een onacceptabele keuze. Het verzet tegen windmolens wordt zo alleen groter.’

Tegenwind Veenkoloniën is bang dat de komst van de windmolens negatieve gevolgen zal hebben voor de plaatselijke economie. Onlangs is onderzoek gedaan naar het draagvlak voor windmolens in het gebied. 77 procent van de respondenten was tegen de komst van de windturbines. Vooral inwoners van Stadskanaal waren tegen.

Megawatt
De provincie Drenthe moet van het Rijk 285,5 megawatt aan energie opwekken. Dat wordt gehaald uit windmolenparken bij Emmen (95,5 megawatt), Coevorden (40 megawatt) en de Veenkoloniën (150 megawatt). De Drentse gedeputeerde Rein Munniksma hoopt dat windmolens effectiever zijn in 2020. Vanaf dat jaar worden de molens geplaatst. Dan zouden er minder geplaatst hoeven worden.

'Windmolenbesluit is onaanvaardbaar'
GIETEN – De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal zijn boos op minister Kamp over het windmolenbesluit.

In de Veenkoloniën komen 50 windmolens, verdeeld over vijf locaties.

De colleges van burgemeesters en wethouders van de drie gemeenten noemen het besluit onaanvaardbaar en onbegrijpelijk. Volgens hen wordt compleet voorbijgegaan aan het draagvlakonderzoek.

‘Kamp trekt zich nergens wat van aan’
Uit het draagvlakonderzoek van december vorig jaar blijkt dat 82 procent van de omwonenden tegen de komst van de windmolens is. Volgens de gemeenten was draagvlak een uitdrukkelijke voorwaarde van het ministerie, maar Kamp trekt zich hier niks van aan.

Ook de provincie laat het afweten volgens de gemeenten.

‘Kom het zelf ervaren’
De gemeenten gaan leden van de Tweede Kamer uitnodigen voor een werkbezoek om ze te laten ervaren welke impact het windpark heeft op de omgeving.

BRIEF DRAAGVLAKONDERZOEK VEENKOLONIEN
Tweede Exloërmond, 14 januari 2015

Betreft: Uitkomst draagvlakonderzoek windturbines in de Veenkoloniën, de daarmee samenhangende inhoud van de brieven van Minister Van der Hoeven en de recente reactie van de Minister van Economische Zaken.

Geachte leden van het Parlement,

In het Drentse deel van de Veenkoloniën, in het gebied waar windparken “De Drentse Monden” en “Oostermoer” gepland zijn, is eind 2014 in opdracht van de betrokken Gemeenten Borger-Odoorn, Aa & Hunze en Stadskanaal een
draagvlakonderzoek onder de bevolking gehouden.
Dit draagvlakonderzoek had tot doel om op objectieve wijze vast te stellen of c.q. hoeveel draagvlak er in dit gebied onder de betrokken bevolking is
voor de realisatie van windturbines.

Ter uwer informatie treft u, als parlementslid en als vertegenwoordiger van uw kiezers in dit gebied, de resultaten van dit draagvlakonderzoek in de bijlages aan. Wij brengen in het kader van de uitkomsten van dit draagvlakonderzoek het volgende onder uw aandacht.

Vooreerst wijzen wij erop dat er in ons gebied een RCR (Rijks Coördinatie Regeling) procedure van toepassing is, op grond waarvan door de Rijksoverheid over kan worden gegaan tot vergunningverlening voor de realisatie van windturbines in dit deel van de Veenkoloniën. Van belang is daarbij dat, voordat tot plaatsing van winturbines over kan worden gegaan, daarbij is gesteld dat de initiatiefnemers daartoe voldoende draagvlak in
het gebied moeten hebben gecreëerd.
In dit kader wijzen wij op de inhoud van de brief van Minister Van der Hoeven (EZ) van 8 juli 2010 aan “Duurzame Energieproductie Exloërmond” betreffende hun verzoek om toepassing van de RCR op het windproject in de
Veenkoloniën.

Deze brief is een antwoord op de brief van 19 mei 2010, waarin Minister Van der Hoeven de bereidheid uitspreekt om de RCR in te zetten ten behoeve van de realisatie van windparken “De Drentse Monden” en “Oostermoer”.
Daarbij is het zo dat Minister Van der Hoeven onder meer naar de initiatiefnemers onder punt 3. van haar brief aantekent “Tevens bent u in eerste instantie verantwoordelijk voor het verkrijgen van draagvlak voor
het project in de regio.”

Uit het draagvlakonderzoek blijkt dat er absoluut GEEN DRAAGVLAK is in ons gebied: immers 82 % van de direct omwonenden is tegen een windturbinepark en slechts 10,3% is voor De regering heeft de uitkomsten van dit draagvlakonderzoek bekeken en tot onze verbazing luidt de conclusie van de minister van Economische Zaken
dat er ‘dan maar meer draagvlak gecreëerd moet worden’.

Gelet op hetgeen Minister Van der Hoeven in haar brief van 19 mei 2010 aantekende over draagvlak in de regio, waarvan nu objectief en kwalitatief is vastgesteld dat er GEEN DRAAGVLAK is voor windturbines in de
Veenkoloniën, gaat de reactie van de Minister van Economische Zaken geheel voorbij aan hetgeen gesteld in de brief van Minister Van der Hoeven van 19 mei 2010. Deze voorwaarde en deze uitslag kan in onze optiek dan ook
alleen maar leiden tot het definitief en onvoorwaardelijk schrappen van de Veenkoloniën als zoekgebied voor windturbines.

Overeenkomstig punt 3. van de brief van 19 mei 2010 zou in plaats daarvan in onze provincie moeten worden overgegaan tot het aanwijzen van zoekgebieden voor windenergie waar wel draagvlak is.

Wij verzoeken u dan ook als Tweede Kamerlid om de uitkomsten van dit draagvlakonderzoek aan de betrokken ministers voor te leggen en hen zo nodig per motie, op te roepen om in het verlengde van de voorwaarde zoals
opgenomen in de brief van Minister Van der Hoeven, samen met de uitkomst van het draagvlakonderzoek, te besluiten dat de Veenkoloniën op grond daarvan moet worden geschrapt als zoekgebied voor realisatie van windturbines.

De inhoud en bovenal de uitkomst van de hierover door u met de betrokken ministers te voeren gesprekken zal op meer dan gemiddelde belangstelling van ons, van de betrokken Gemeenten en van de bevolking kunnen rekenen.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

J.L. Nieboer
Woordvoerder Tegenwind Veenkoloniën

Grimmige sfeer
Bij een voorlichtingsavond in 2e Exloërmond over de plannen om windmolens te plaatsen bij het dorp ging het er grimmig aan toe.
Op beelden is te zien dat er flink geduwd werd bij de ingang van het horecacentrum waar de bijeenkomst plaatsvond.
Tegenstanders van de windmolens werden tegengehouden door beveiligers toen ze naar binnen wilden.
Ook zou iemand hete koffie over zich heen hebben gekregen bij een discussie.
De politie kwam ter plaatse om de rust te herstellen.

beelden voorlichtingsavond in 2e Exloërmond

09-03-2016 Minister Kamp moet rekening houden met LOFAR

Jan Nieboer vecht tegen de windmolens
STADSKANAAL / DEN HAAG – De tweede kamer heeft besloten dat minister Kamp toch geen windmolens mag plaatsen zonder rekening te houden met LOFAR. Lokale media hadden eerder melding gemaakt van ontvangstproblemen die de supertelescoop zou gaan ondervinden van de wieken van de windmolens. Astron directeur De Vos had dit ook aangegeven in Den Haag. De tweede kamer heeft nu besloten dat de minister hier rekening mee moet gaan houden.
Als het hele windmolenplan in de Drentse Veenkoloniën door zou gaan betekent dit een fikse (financiële) tegenslag voor LOFAR. Kamerlid Agnes Mulder (CDA), die een motie indiende reageert blij: Een meerderheid van de tweede kamer is het gelukkig met mij eens en zien dit ook in”. Agnes Mulder wijst op de grote investeringen die het Rijk maar ook het bedrijfsleven uit binnen en buitenland inmiddels hebben gestoken in LOFAR. Nu er mogelijk windturbines geplaatst worden leidt dit tot grote schade en dreigt er een desinvesteren.

 

bron:http://www.rtvstadskanaal.nl/tag/jan-nieboer/
Door: Bertjan Brinkman –

04-03-2016 Minister wijzigt niets aan opstelling windmolens in Veenkoloniën

Drouwenermond ligt ingeklemd tussen twee rijen windmolens, ook volgens het nieuwe ontwerpbesluit (vormgeving: RTV Drenthe)

kaart plan plaatsing windmolens

GIETEN/EXLOO – Er verandert niets aan de opstelling van de vijftig windmolens in de Veenkoloniën. Er komen zeven lijnen met windmolens, verspreid over de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn.

Dat blijkt uit het ontwerpbesluit van minister Henk Kamp van Economische Zaken voor het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Dat ligt vanaf morgen ter inzage.

Volgens wethouder Freek Buijtelaar is het net een trein die maar doordendert. Het besluit noemt hij enerzijds teleurstellend maar anderzijds ook wel verwacht: “Je ziet zoveel weerstand. Dan verwacht je dat er ook wel wat water bij de wijn gedaan kan worden. En dat is weer niet gebeurd.”

Dubbele rij molens
Het dorp Drouwenermond blijft ingesloten liggen tussen een dubbele rij windmolens. En ook de rij van negen windmolens langs Nieuwediep blijft op 360 meter afstand van de bebouwing, terwijl minimaal 500 meter gewenst is. “In 2013 is in Drenthe gekeken wat voor uitgangspunten we willen hebben. Het sterkste uitgangspunt was dat we niemand willen belasten met een windmolen in de voor- of achtertuin maar nu gebeurt dat wel in Drouwenermond,” aldus Buijtelaar.

Drouwenermond ingeklemd
De provincie Drenthe, gemeentebestuurders en politici hadden gehoopt dat minister Kamp in ieder geval de dubbele rij windmolens, waartussen Drouwenermond ingeklemd raakt, had opgeheven. Maar dat is niet gebeurd.

Vanaf morgen tot en met 14 april kan er op het ontwerpbesluit worden gereageerd via www.bureau-energieprojecten.nl.
Door: Margriet Benak

Bron: RTV Drenthe
logo RTV drenthe

08-02-2016 'Windboeren' nemen afstand van kritiek Jan Nieboer
GIETERVEEN – Is het ‘oorlog’ tussen de windboeren en ondernemers in de Veenkoloniën? Volgens Jan Nieboer van de Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek (VvBK) kun je daar inmiddels van spreken. Maar de initiatiefnemers van de windmolens vinden dat Nieboer het veel te zwaar aanzet.
Nieboer zei zaterdag bij de lokale omroep RTV Stadskanaal dat de spanning in de Veenkoloniën toeneemt en dat de windboeren druk zouden uitoefenen op leden van de ondernemersvereniging. Zo zou er gedreigd worden met het intrekken van opdrachten.

Lees ook: Jan Nieboer: Het is oorlog in de Veenkoloniën

Twijfels over weerstand
Hans Mentink uit Gieterveen, één van de initiatiefnemers achter het windpark in de Veenkoloniën, vraagt zich hardop af of Nieboer wel namens alle leden van de ondernemersvereniging spreekt. “Ik vraag me af of de weerstand zo groot is als Nieboer zegt. Ik spreek ook ondernemers die de komst van windmolens accepteren en er zakelijk naar kijken. Die ondernemers willen graag werk voor ons doen, maar Nieboer maait ze op deze manier het gras voor de voeten weg”, aldus Mentink.

Geen dreiging of intimidatie
Mentink zegt dat er geen sprake is van dreiging of intimidatie. “We hebben vanaf het begin gezegd dat we graag hebben dat werk dat voortvloeit uit de windparken zo veel mogelijk door lokale bedrijven wordt gedaan. Ik heb er zelf nog nooit een zakelijke relatie door verbroken. Maar door de manier van handelen van Nieboer kan ik me wel voorstellen dat andere boeren afwegingen gaan maken en dat vind ik jammer.”
Door: Steven Stegen

02-02-2016 Tegenwind vraagt motie PVV te steunen.
NIEUW BUINEN – Tegenwind Veenkoloniën heeft hoge verwachtingen van het initiatief, wat door vertegenwoordigers van de VVBK en de Ondernemersvereniging Buinermond aan gedeputeerde Stelpstra is voorgesteld en roepen de statenleden daarom op om de motie van de PVV voor een time-out te steunen.

Zij zien ondanks het ‘njet’ van Stelpstra hele goede kansen voor het solar alternatief, een door de bevolking omarmd plan dat ruimschoots gehaald kan worden binnen de door Kamp gestelde termijn voor wind tot 2020.

Tegenwind ziet volgens haar woordvoerder Jan Nieboer de oproep van PVV als een duidelijk signaal richting Gedeputeerde Staten om nu, na 5 jaar actievoeren en weerstand tegen de windplannen van duizenden bewoners, eindelijk te doen waarvoor ze in de Staten zitten, namelijk het volk vertegenwoordigen en een time-out te benutten om zich op de hoogte te stellen van de actuele technische mogelijkheden en niet te vergeten, de maatschappelijke voordelen van zon. Lees meer hierover door op onderstaande link te klikken:
link naar bericht “Tegenwind vraagt motie PVV te steunen’
bron: RTV Stadskanaal

01-02-2016 Vergeefse aangifte windboer
artikel in Dagblad van het Noorden De politie heeft geen aanwijzingen dat er een poging tot vernieling is gedaan bij een landbouwer in Nieuw Buinen die windmolens op zijn land krijgt. Dat zegt een woordvoerster van de politie. De agrariër oogstte in oktober zijn mais en ontdekte kettingen op het perceel. Door tijdig ingrijpen kon hij beschadiging aan zijn landbouwmachine voorkomen. De boer vermoedde opzet en deed aangifte. Volgens voorzitter Jan Nieboer van Platform Storm bewijst het voorval en de reacties dat de spanningen over de komst van een windpark in het Mondengebied hoog oplopen. ,,Ik hoorde iemand zeggen: als ze ons leven kapot maken, dan maken wij hun leven kapot.” Nieboer ervaart dat de politie oog heeft voor de onrust. De Kanaalster maakte melding van een windboer die opdrachten dreigde in te trekken aan bedrijven als zij lid bleven van een ondernemersorganisatie die tegen het windpark is. De politiewoordvoerster zegt dat sociale onrust geen taak van de politie is. ,Als we signalen krijgen geven we die door aan de gemeente.’
5-10-2015 Presentatie plan voor zonnepark

Ondernemers presenteren plan voor zonnepark met perspectief voor de Veenkoloniën

Door: Bertjan Brinkman Op 5 oktober,2015

Neuhardenberg Solarpark als voorbeeld

Neuhardenberg Solarpark als voorbeeld

KANAALSTREEK – Ondernemers in de Kanaalstreek en de Drentse Monden hebben het alternatief plan “Solar Park Veenkoloniën” gepresenteerd waarmee de aanleg van het voorgenomen mega windpark in de veenkoloniën niet meer nodig is. De Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek VVBK en de Ondernemersvereniging Buinermond, waarbij in totaal 250 bedrijven zijn aangesloten, zien goede mogelijkheden om de duurzaamheidsdoelstelling van het kabinet te verwezenlijken met zonne-energie in plaats van windmolens in de Veenkoloniën.

 

De ondernemersorganisaties zijn zeer teleurgesteld over het deze week bekend gemaakte voornemen van minister Kamp van Economische Zaken om 50 windturbines in de Veenkoloniën te plaatsen. “Onacceptabel. Minister Kamp gaat volstrekt voorbij aan het draagvlak onderzoek. 70, 80 of deze 50 windmolens, in alle gevallen wordt het gebied geruïneerd. Hier wordt een historische fout gemaakt”, aldus beide ondernemersorganisaties.

Zonnepark

Volgens de ondernemers kan het ook anders. Met de aanleg van een zonnepark van 250 hectare wordt voldaan aan de taakstelling van 150 MW die in de Drentse Monden is gepland. Per hectare ligt de opbrengst op minimaal 0,6 MW. Met 250 hectare is dan 150 MW te realiseren. De benodigde ruimte is daarmee veel beperkter dan de maar liefst 10.000 hectare (100 km2) die het voorgenomen mega windpark qua impact beslaat. Het initiatief van de ondernemers, waar de afgelopen weken hard aan is gewerkt, sluit naadloos aan bij de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal recent unaniem heeft aangenomen en waarin het college van B en W wordt opgedragen alternatieven te ontwikkelen om de komst van het windmolenpark tegen te houden.

Zorg

Beide ondernemersverenigingen hebben eerder hun ernstige zorg uitgesproken over de mogelijke komst van de windmolens in de Veenkoloniën met een hoogte van ruim 200 meter (twee maal de Martinitoren). Kamp wil deze plaatsen van Wildervank tot aan Musselkanaal en ter hoogte van Stadskanaal vele kilometers breed. Zij voorzien schadelijke gevolgen voor de economische perspectieven van de streek. De ondernemersverenigingen: “We hebben als ondernemersclubs aangegeven voor duurzame energie opwekking te zijn, maar tegen een destructief mega windpark dat de leefbaarheid in de regio ernstig zal ondermijnen. De afgelopen weken hebben wij ons verdiept in de alternatieven. Die zijn er en wij pleiten er voor het roer om te gooien. Bovendien worden windmolens algemeen als verouderde technologie
beschouwd en zonne-energie als de toekomst”.

Economische impuls

Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTVS)

Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTVS)

Zonnepanelen met hun installatie zijn slechts een paar meter hoog, hebben geen slagschaduw, maken geen lawaai en hebben geen storende knipperende nachtverlichting nodig voor vliegverkeer. Ze brengen in tegenstelling tot windmolens geen gezondheidsrisico’s met zich mee. De landschappelijke impact is minimaal en staat in geen verhouding tot de vele tientallen windmolens van meer dan 200 meter hoog die een enorm gebied bestrijken.

“We kunnen een voorbeeldregio worden voor verantwoorde opwekking van duurzame energie. De aanleg van windmolens is specialistisch werk, daar verwachten wij nauwelijks werk van voor onze streek. Dat geldt wel voor een zonnepark. Wij hebben al toonaangevende ondernemingen in de streek die zich met zonne-energie bezig houden. We kunnen ons ook voorstellen dat bijvoorbeeld voor de productie en het onderhoud van de constructies werkvoorzieningsschappen worden ingeschakeld. De werkvoorzieningsschappen staan zwaar onder druk, we kunnen hier twee vliegen in een klap slaan. De economische impuls voor de streek zal aanzienlijk zijn”. De ondernemers vinden dat hun plan bovendien perfect aansluit bij de wensen van de bevolking. De bewoners hebben zich recent in het draagvlakonderzoek massaal uitgesproken tegen het mega windmolenpark. In het onderzoek is op basis van de reacties komen vast te staan dat er wel draagvlak is voor zonne-energie. Naar verwachting is een Solar Park procedureel snel te realiseren in tegenstelling tot een mega windpark, dat tot veel bezwaarprocedures zal leiden.

Maatschappelijke kosten

De ondernemersverenigingen hebben ook een quick scan uitgevoerd met betrekking tot de financiering.
Daaruit blijkt dat de kosten vergelijkbaar zijn met de aanleg van een mega windpark. Bovendien zijn dezelfde subsidieregelingen van kracht, omdat het in beide gevallen om de opwekking van duurzame energie gaat. Een Solar Park kan voor de boeren die het mega windpark willen realiseren een volwaardig alternatief zijn. De uiteindelijke kosten liggen bovendien bij een Solar Park veel lager dan bij een mega windpark. “Bij het Solar Park is er geen sprake van kapitaalsvernietiging door waardedaling van woningen en bedrijven, de versnelde effecten op de krimp, het verlies van werkgelegenheid, dalende koopkracht en de gezondheidsproblematiek”.

Windboeren

Voor de agrariërs – de initiatiefnemers van het mega windmolenpark – kan het zonnepark zeer interessant zijn, stellen de ondernemers. “Het Solar Park kan uitstekend op de landbouwgrond in de Veenkoloniën worden gerealiseerd. Het grondbeslag is verhoudingsgewijs beperkt. De boeren kunnen het Solar Park Veenkoloniën gezamenlijk ontwikkelen, bijvoorbeeld in coöperatievorm, zodat alle boeren kunnen meeprofiteren, ook al staat het park niet op je eigen grond. Ook bewoners zouden daarin mee kunnen doen om mee te delen in de opbrengst. Daarmee wordt het Solar Park Veenkoloniën van de streek zelf. De boeren zijn zo ongeveer de uitvinders van de coöperatie. Of ze het nu verdienen met wind of zon maakt natuurlijk niet uit.”

Sociale spanningen

Groot voordeel is bovendien dat de sociale spanningen die er nu zijn tussen de boeren-initiatiefnemers en de bevolking met het Solar Park Veenkoloniën worden opgelost. “Zo’n zonneweide zal een enorme uitstraling krijgen, want zo kan het dus ook. De Veenkoloniën als zonnecentrum van Nederland met aantrekkingskracht op onderzoeksinstituten en nieuwe bedrijvigheid. Windmolens gaan ons gebied veel kosten, zonne-energie zal onze streek veel brengen”.

bronwebsite rtvstadskanaal

04-10-2015 uitzending op NPO, De Monitor

Presentator Teun van de Keuken (L) en Jan Nieboer

Presentator Teun van de Keuken (L) en Jan Nieboer

naar NPO.nl uitzending de Monitor

In deze uitzending meerdere voorbeelden van mensen die plots werden geconfronteerd met de komst van een snelweg of een windmolenpark vlakbij hun woning. Zijn zij op tijd ingelicht en hebben zij enige inspraak gehad bij de plannen?

Grote infrastructurele bouwprojecten van de overheid en projecten op het gebied van duurzaamheid leiden vrijwel steevast tot onvrede bij omwonenden. Die vrezen bijvoorbeeld extra overlast van een snelweg of windmolen voor de deur. Of dat hun huis in waarde daalt. Wie bepaalt eigenlijk waar die bouwput moet komen? En hebben omwonenden daarbij nog iets in te brengen? Of is het algemeen belang van zo’n project groter dan het individuele belang van omwonenden en hebben zij gewoon pech dat ze naast die nieuwe snelweg wonen? En als dat zo is, worden zij dan wel voldoende gecompenseerd voor de geleden schade? Presentator Teun van de Keuken onderzoekt de procedures rond grote bouwprojecten van de overheid en de mogelijkheden van omwonenden om daar invloed op uit te oefenen.

11-02-2015 alternatief plan “Solar Park Veenkoloniën”
Ondernemers in de Kanaalstreek en de Drentse Monden hebben het alternatief plan “Solar Park Veenkoloniën” gepresenteerd waarmee de aanleg van het voorgenomen mega windpark in de Veenkoloniën niet meer nodig is. De Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek VVBK en de Ondernemersvereniging Buinermond, waarbij in totaal 250 bedrijven zijn aangesloten, zien goede mogelijkheden om de duurzaamheidsdoelstelling van het kabinet te verwezenlijken met zonne-energie in plaats van windmolens in de Veenkoloniën. De ondernemersorganisaties zijn zeer teleurgesteld over het deze week bekend gemaakte voornemen van minister Kamp van Economische Zaken om 50 windturbines in de Veenkoloniën te plaatsen. “Onacceptabel. Minister Kamp gaat volstrekt voorbij aan het draagvlak onderzoek. 70, 80 of deze 50 windmolens, in alle gevallen wordt het gebied geruïneerd. Hier wordt een historische fout gemaakt”, aldus beide ondernemersorganisaties.

Lokale ondernemers.
Volgens de ondernemers kan het ook anders. Woordvoerder Jan Nieboer (VVBK-voorzitter) zegt dat het solarpark-plan realistisch is met alleen maar voordelen. “Het is een positief plan waarbij de kosten ongeveer gelijk zijn dan wanneer er windturbines geplaatst zouden worden”.

Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTVS)

 

Lees meer op de website van RTV Stadskanaal.

Klik op de link hieronder.
Ondernemers-willen-solarpark-in-plaats-van-windpark

17-02-2015 Interview Jan Nieboer met DvhN
Interview met Jan Nieboer op 17 februari 2015 met het  Dagblad van het Noorden.

Door op de afbeelding te klikken wordt deze vergroot en kunt u de tekst lezen.

artikel DvhN

'Dit is een klap in ons gezicht'

link naar uitzending RTV Noord

Vijftig windmolens van tweehonderd meter hoog. Als het aan minister Kamp ligt, dan is dat voor inwoners van Stadskanaal en het Drentse deel van de Veenkoloniën straks de realiteit. Tegenwind over windmolenplan: ‘Dit is een klap in ons gezicht’ Vijftig windmolens van tweehonderd meter hoog. Als het aan minister Kamp ligt, dan is dat voor inwoners van Stadskanaal en het Drentse deel van de Veenkoloniën straks de realiteit. Actiegroep Tegenwind: ‘Dit is een klap in ons gezicht’ Minister Henk Kamp heeft maandag ook bekendgemaakt dat er vijftig windmolens komen in de Drentse Veenkoloniën. Die komen op enkele honderden meters afstand van Stadskanaal te staan. Er komen zeven rijen met windmolens. Eerder was rekening gehouden met vijf rijen. Volgens Jan Nieboer, voorzitter van Tegenwind Veenkoloniën.

Return to Top ▲Return to Top ▲