06-52393215 info@nieboeradvies.nl

DINSDAG 21 MEI 2019

Platform Storm roept meer gemeenten op windmolentransport te verbieden.

Platform Storm heeft een nieuw wapen ingezet om de komst van windmolens in de Drentse Veenkoloniën te voorkomen. De actiegroep heeft brieven naar omliggende gemeenten gestuurd met het verzoek om het transport van windmolen onderdelen te verbieden.

‘Wij zetten alle democratische middelen in om dit windpark te voorkomen’, zegt woordvoerder Jan Nieboer namens Platform Storm.

Lees het hele artikel op de site van het Dagblad van het Noorden.
naar website RTV noord
 

2019-05-21
Hieronder de link naar het RTV-Noord interview over de brief van Platform Storm om windturbine transporten te verbieden.
naar uitzending Oetse op Noord
van 17.40.15 tot 17. 44.35 uur

2019-04-19 Ombudsman Reiner van Zutphen met zijn Kanaalster gezelschap.

Aan mij de door burgemeester De Jonge gegunde ‘eer’ om de ombudsman tijdens de treinreis van het Star station naar het voormalige Phiplipsterrein (met een presentatie van Ben Timmermans) deelgenoot te maken van de grote Stadskanaalster problemen met hoofdpijndossier  Wind’park’ de Drentse Monden en Oostermoer.

Platform-Storm-wil-meer-informatie
foto-Steven-Stegen-RTV-Drenthe

2019-04-18

Onderstaand de link naar RTV Drenthe n.a.v. de 3e WOB zitting bij de Rechtbank Groningen.

Naar website RTV Drenthe

Geachte volksvertegenwoordiger,

Het door de GGD-en van Groningen en Drenthe afwijzen van een onderzoek naar de dramatische gevolgen op de gezondheid door wonen nabij windturbines (zie ook de meegestuurde links) is nieuw olie op het vuur voor de al meer dan 8 jaar door de windplannen bedreigde en getarte Veenkoloniale inwoners.

Omdat in brede zin is toegegeven dat er met de RCR en de daarop gebaseerde windplannen in Groningen en Drenthe grote fouten zijn gemaakt roep ik u namens de inwoners op om nu het nog kan (er staat nog geen enkele windpaal) de gemaakte fouten te herstellen en naar het voorbeeld van het kinderpardon, voor onze bevolking nu tot een windturbinepardon te besluiten.

Hiermee behoren de windplannen in de Veenkolonien dan in een klap tot het verleden en kan de rust in het gebied worden hersteld.

Het halen van de Groninger en Drentse duurzaamheidsdoelstelling is daarmee ook gewaarborgd, omdat de zonnepaneleninitiatieven door de ruimschoots aanwezige en door de bevolking gedragen geschikte locaties, hier over elkaar heen buitelen en daarmee nu al (veel) meer opgesteld vermogen wordt gerealiseerd dan met de windplannen is beoogd.

Tegenwind Veenkolonien

J.L. Nieboer, voorzitter/woordvoerder

Onderzoek door het Federaal Milieuagentschap toont wetenschappelijk aan
dat het infrageluid van windturbines schadelijk is.

Fragment uit: SWR AKTUELL RP van 25.04.2018
naar Youtu.be

Artikel in DvhN:
‘Klap in ons gezicht’: Geen onderzoek naar gezondheid van omwonenden windmolens in Drenthe
De vurige wens van omwonenden van windpark Drentse Monden en Oostermoer naar een regionaal gezondheidsonderzoek wordt niet ingewilligd.

Actie voorman Jan Nieboer van Platform Storm noemt het „een slag in het gezicht van bewoners.” Dat de GGD’en Drenthe en Groningen het niet kunnen behappen, zoals in een door de vijf betrokken gemeentes opgesteld persbericht wordt gemeld, noemt Nieboer ongeloofwaardig.

Lees het hele artikel op website DvhN

2019-04-11
Tegenwind Veenkoloniën: ‘Koeien in de winter worden beter behandeld’
Het eerder toegezegde onderzoek naar de gezondheid van omwonenden in windpark Drentse Monden en Oostermoer komt er niet. Daarvoor hebben de betrokken GGD’s niet de capaciteit.

Dat hebben de gemeenten Stadskanaal, Borger-Odoorn, Aa en Hunze, Coevorden en Emmen bekend gemaakt in een gezamenlijk persbericht.
Tegenstanders van windmolens, waaronder Jan Nieboer, dringen al sinds 2013 aan op zo’n onderzoek.
Hieronder de links naar de uitzendingen bij RTV Noord en RTV Drenthe.

Volgens actievoerder Jan Nieboer zijn actievoerders die aannemers en boeren bedreigen ‘gewoon huisvaders in opperste wanhoop’. Feit is dat het verzet tegen de komst van twee windparken in Noord-Nederland ronduit grimmig is geworden.

2019-04-11 In de uitzending in EenVandaag.
naar uitzending Een Vandaag AVRO TROS

2019-04-10 om 14:59 uur. Hieronder de link naar het radio interview van EenVandaag (vanaf 06.12)
Naar uitzending NPO Radio1

2019-04-07 NPO Radio 1 Kwesties van 20:00 tot 21:00 op de Brink in Assen over windturbines, landbouwsubsidies, gele hesjes en voedselbanken…

Er wordt met asbest gestrooid, lokale politici worden als nazi’s afgebeeld en deze week worden werknemers van een bedrijf dat windmolens moet plaatsen ook nog eens ernstig bedreigd. Waarom gaat het plaatsen van windmolens toch met zoveel agressie gepaard? 

Luistert de politiek niet goed genoeg naar de zorgen in de samenleving? En zijn er oplossingen te bedenken die rust weer terug laten keren? Een gesprek met inwoners van Drenthe. 
Onder anderen te gast: Jan Nieboer inwoner en voorzitter van de actiegroep Tegenwind Veenkoloniën.
Presentator: Marianne van den Anker

Hieronder de link naar de uitzending:
naar NPO Radio 1

2019-03-27 Jan Nieboer, voorzitter actiegroep Tegenwind Veenkoloniën, zegt er „dubbel in te zitten” in de affaire van de dreigbrieven.
,,Ik heb contact gehad met de getroffen ondernemer Ben Timmermans. Hij heeft mij de persverklaring voorgelezen, waarin staat dat hij zich onvoorwaardelijk terugtrekt. Als voorzitter van Tegenwind Veenkoloniën zit ik er dubbel in. We hebben er belang bij dat iedere pijler onder het Windpark Drentse Monden en Oostermoer wordt weggetrokken.”

Lees het hele artikel op de website van het DvhN:
naar artikel website DvhN

2019-03-30
Interview bij NPO1 vanmorgen tussen 09.15 en 09.30 uur in Hilversum.
NPO Radio1

Platform Tegenwind neemt afstand van dreigbrieven.
Voorman Jan Nieboer van Platform Tegenwind neemt afstand van de bedreigingen die zijn geuit richting ondernemer Ben Timmermans uit Nieuw-Buinen en gedeputeerde Fleur Gräper van de provincie Groningen.
“Die bedreiging is een strafbaar feit. Dat soort zaken keuren wij als democratische actiegroep af. Ik neem daar ook heel duidelijk afstand van, nu ook weer”, zegt Nieboer.

Hieronder de link naar de uitzending:
Uitzending RTV Drenthe

De spanning loopt hoog op in het normaal zo rustige noorden. Een lokale onderaannemer van het windmolenproject ‘De Monden’ ontving een dreigbrief en is gestopt met de werkzaamheden uit vrees voor aanslagen op zijn bedrijf en familie. Boeren die flink verdienen aan de molens staan lijnrecht tegenover de burger die zijn uitzicht verpest ziet worden. (door Dennis Schouten, 27 maart 2019 – 20:10)

Hieronder de link naar de uitzending:
Uitzending POWNED TV

Radio Noord,
Hieronder de link naar de uitzending, van 50.40 tot 54.00:
Interview Jan Nieboer met Edwin Pasveer

Politie over bedreigingen rond windmolens:
‘Dit is maatschappelijke ontwrichting’

Betonblokken in het maaiveld, dreigbrieven en asbestdumpingen: tegenstanders van windmolens gaan volgens de politie steeds verder. Het nieuwste slachtoffer is een ondernemer uit Drenthe die uit een project stapt na ernstige bedreigingen aan zijn adres. Politie woordvoerder Fred van Dijk praat zelfs over “maatschappelijke ontwrichting”.

Hieronder de link naar de uitzending:
Uitzending Hart van Nederland

Heftige dreigementen aan het adres van een ondernemer.
In Noord-Nederland is geschokt gereageerd op de heftige dreigementen aan het adres van een ondernemer die helpt bij de aanleg van een windmolenpark. “Dit kunnen we met z’n allen niet accepteren”, zegt de burgemeester van Borger-Odoorn. Waar komen deze dreigementen vandaan? En waarom is hier zoveel weerstand?

Hieronder de link naar de uitzending:
Uitzending RTL nieuws

Hieronder de het Artikel uit Elsevier, De Burger is boos, interview met Jan Nieboer.
Interview Elsevier Weekblad, De burger is BOOS

2019-03-27 Rubriek Meningen, Dagblad van het Noorden.

2019-03-27 Rubriek Meningen, Dagblad van het Noorden.
Alle partijen die betrokken zijn bij de plaatsing van windmolens in de Veenkoloniën houden elkaar in een ijzeren greep.

De ondernemers hebben miljoenen geïnvesteerd en kunnen eigenlijk niet terug. De omwonenden die fel tegen de windmolens zijn geven hun verzet ook niet op. De overheden die verantwoordelijk zijn te houden voor deze situatie kunnen ook nauwelijks terug, en mogen zeker niet zwichten voor bedreigingen en chantage.

Dat ondernemer Ben Timmermans vanwege de dreigementen aan hem en zijn naasten uit de onderneming rond het windpark De Drentse Monden en Oostermoer is gestapt, is een volgende trieste stap in een politiek-bestuurlijk drama. Hoe onaanvaardbaar de bedreigingen ook zijn, het is begrijpelijk dat hij tot deze stap is gekomen. Andere bedrijven zijn bezig particuliere beveiligers in te schakelen. Hiermee is een uiterst ongezonde sfeer ontstaan.

De overheden die de plannen hebben doorgedrukt terwijl van begin af aan duidelijk was dat er flink verzet was onder omwonenden, mogen zich dit aantrekken. In een land als Denemarken is het voor windmolenbouwers verplicht om aan te tonen dat er draagvlak is voor bouwplannen, voor er een vergunning komt. In Groningen en Drenthe is er bij nader inzien veel te snel besloten dat de windmolenparken er moeten komen. Ondernemers hebben op basis van plannen van een doorgaans betrouwbare overheid in goed vertrouwen miljoeneninvesteringen gedaan.

Dat de Crisis- en Herstelwet door het Rijk is gebruikt om een deel van de bouwplannen er zonder de gebruikelijke inspraakprocedures doorheen te jassen, is terugkijkend een belangrijke fout geweest. De wet was bedoeld om Nederland uit een economische crisis te halen. Dat is hier niet het geval geweest en dat lijkt nu als een boemerang terug te komen.

De patstelling levert nu al miljoenen euro’s schade op. Bij een ondernemer zoals Timmermans. Bij omwonenden die de waarde van hun woningen zien dalen. Bij de verschillende overheden, denk alleen al aan alle energie die justitie er nu in moet steken. Ook dat mag de overheid zich aantrekken.
Door: Arend van Wijngaarden.
Fotomontage: Banner-Windmolens door Janneke van der Heide

Actiegroep Platform Storm gaat bij de Raad van State om een herziening vragen van de uitspraak over het bouwen van een windpark in de Veenkoloniën. Een jaar geleden gaf de Raad groen licht voor het bouwen van het park Drentse Monden/Oostermoer dat bestaat uit 45 windmolens. Jan Nieboer van Platform Storm snapt nog steeds niks van die beslissing. “Voor mij is het een onbegrijpelijke uitspraak. Maar we hebben een jaar om een herziening te vragen en dat gaan we dus doen.”
Geschreven door Steven Stegen.

2019-02-13 – Bijgaand een link naar RTV Noord: 

Klik hier voor uitzending op RTV Noord

(van 32:55 tot 33.09)

 

2019-02-13 – Bijgaand een link naar RTV Noord: 

Klik hier voor uitzending op RTV Noord 

(van 07:33 tot 10:55)

Hieronder de link naar de uitzending bij RTV Drenthe

Actiegroepen zijn verdeeld over dialoog met windboeren

De gemeente Aa en Hunze wil dat voor- en tegenstanders van windmolenplannen weer met elkaar om tafel gaan. Daarvoor wordt een ‘omgevingsadviesraad’ (OAR) ingesteld, maar die leidt nog niet tot veel eensgezindheid.

In dit nieuwe overlegorgaan kunnen afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld compensatiegelden.

Bij actiegroep WindNEE uit Gieterveen heeft de OAR voor verdeeldheid gezorgd. Vier van de tien kernleden zijn uit de stichting gestapt. “Daarvoor zijn wel weer twee nieuwe leden toegetreden tot de kerngroep”, zegt Gerard Schippers van Stichting WindNEE dat in totaal zo’n 180 mensen vertegenwoordigt.

“Aan de ene kant willen wij alles doen dat in onze wettelijke vermogens ligt om het windpark tegen te houden. Aan de andere kant heeft de rechter gesproken en het lijkt er op dat het plan doorgaat. We willen daarom toch het gesprek aangaan met de initiatiefnemers”, aldus Schippers.  

Boycot
Actiegroep Tegenwind Veenkoloniën is helemaal niet gecharmeerd van de OAR. Voorzitter Jan Nieboer roept alle leden op om geen zitting te nemen in het nieuwe overlegorgaan. “Wij hebben al een megaclaim lopen tegen deze windboeren en als we nu met deze initiatiefnemers in gesprek gaan over compensatiegelden, ondermijnen we die claim. Dat gaan we niet doen”, aldus Nieboer.

Gebiedsfonds beheren
De Omgevingsadviesraad gaat bestaan uit vertegenwoordigers van actiegroep WindNEE, verschillende verenigingen dorpsbelangen (Nieuwediep, Gieterveen, Gasselternijveenschemond en Gasselternijveen) en leden van een nog op te richten bewonersplatform. Rob Rietveld van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines wordt adviseur van deze groep. Daarnaast wordt er door de deelnemers zelf een onafhankelijk voorzitter aangesteld.

De raad gaat het gesprek aan met de eigenaren van het windpark. Ook zal de OAR een gebiedsfonds beheren dat wordt ingesteld als tegemoetkoming voor de gevolgen van het windpark voor de omgeving. Verder kunnen er zaken behandeld worden zoals het bouwverkeer en lichtsignalen op de windturbines.

‘Afzien van juridische procedures’
Actiegroep WindNEE hoopt dat de gesprekken meer opleveren dan een gang naar de rechter. “Als wij goede afspraken kunnen maken met de initiatiefnemers, waarbij de belangen van de deelnemers voorop staan, dan kunnen wij afzien van eventuele juridische procedures”, zegt Gerard Schippers.

Jan Nieboer vindt dat elke actiegroep zijn eigen afweging moet maken of ze met de initiatiefnemers in gesprek gaan. Duidelijk is wel dat Tegenwind Veenkoloniën dat niet gaat doen. “We worden nu weer afgeserveerd met een gebiedsfonds waarin het gaat over glasvezel en wipwapjes voor de kinderen. Kom op zeg. Het gaat hier om miljarden die verspild worden. De mensen worden in de wortels van hun bestaan geraakt. Wij kunnen hier ook naar onze achterban geen medewerking aan verlenen.”

Vanavond wordt de eerste informatieavond georganiseerd voor omwonenden. “We hopen dat veel buurtbewoners zich opgeven voor het bewonersplatform dat straks deel uit gaat maken van de Omgevingsadviesraad. Het is echt de bedoeling om met elkaar in gesprek te komen”, zei wethouder Co Lambert eerder.

Windboer positief
Algemeen directeur Wim Wolters van Windpark Oostermoer is positief over het nieuwe overlegorgaan. “Wij gaan graag in overleg op gestructureerde wijze.” Wolters is vanavond ook aanwezig op de eerste informatiebijeenkomst. “Maar dan in alle bescheidenheid, achter in de zaal, om te kijken hoe de avond verloopt. En als er vragen zijn, zullen we die beantwoorden”, aldus Wolters.

Later deze maand komen er nog informatieavonden in Gieterveen, Gasselternijveenschemond en Gasselternijveen. Ook in de gemeente Borger-Odoorn wordt gewerkt aan de komst van een eigen Omgevingsadviesraad.

9 februari 2019

Geachte heer, mevrouw, vertegenwoordiger van de pers, lid van de Eerste Kamer der Staten der Staten Generaal, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, Burgemeester, Wethouders en raadsleden van de gemeente Emmen, AA & Hunze, Borger-Odoorn, Stadskanaal, Midden- Groningen, Commissaris, Gedeputeerden en Statenleden van de Provincie Groningen en Drenthe etc.

Bijgaand sturen wij u de brief zoals wij die per aangetekende post aan de heer Knot van de Nederlandse Bank (DVB) deden toekomen.

Wij vragen DNB daarin om in het belang van de duizenden door windplannen belaagde inwoners van Groningen en Drenthe haar toezichthoudende taak uit te oefenen, teneinde (als eerder met de DSB en de Isave Bank) nu jegens duizenden burgers een sociaal- economisch en financieel-maatschappelijk drama te voorkomen door in Groningen en Drenthe geen windturbinefinancieringen toe te staan.

Alhoewel wij de brief per aangetekende post verzonden (zie bijgaande afleveringsbevestiging), moesten wij tot onze verbazing vanmorgen in het Dagblad van het Noorden lezen (zie bijgaand artikel) dat DNB zegt de brief nog niet te hebben ontvangen.

Om te voorkomen dat DNB opnieuw zou moeten verklaren deze brief niet te hebben ontvangen is het e-mailadres van DNB als ‘cc.’ in ons bericht aan u opgenomen.

Wij zijn gaarne tot nadere toelichting bereid.

Met vriendelijke groet
Tegenwind Veenkolonien

J.L. Nieboer.
Voorzitter / woordvoerder

Brief Noodkreet aan bankbaas Knot - Tegenwind Veenkoloniën wil dat Nederlandsche Bank ingrijpt

Noodkreet aan bankbaas Knot
Tegenwind Veenkoloniën wil dat Nederlandsche Bank ingrijpt

NIEUW-BUINEN Actiegroep Tegenwind Veenkoloniën vraagt De Nederlandsche Bank in te grijpen bij de financiering van windparken door bijvoorbeeld de Rabobank.

Dat staat in een brief die Tegenwind Veenkoloniën heeft gestuurd aan Klaas Knot, president van de Nederlandsche Bank (DNB).

Tegenwind Veenkoloniën stelt dat de belangen van woningbezitters fors worden geschaad als banken in hun omgeving leningen verstrekken aan projectontwikkelaars van grote windparken.
Volgens de actiegroep leidt de komst van 163 windturbines met een tiphoogte van 135 tot en met 210 meter in Groningen en Drenthe tot waardedaling en zelfs onverkoopbaarheid van woningen en bedrijfsgebouwen.
Het verstrekken van forse kredieten aan ontwikkelaars van windparken staat op gespannen voet met de belangen van mensen die bij dezelfde bank een hypotheek voor hun woning hebben afgesloten, aldus de actiegroep. ,,Dat heeft gevolgen, want ten faveure van enkele tientallen windboeren worden duizenden hypotheken van particuliere en zakelijke rekeninghouders onder water gezet.’’
Tegenwind Veenkoloniën wijst De Nederlandsche Bank op haar toezichthoudende taak. Volgens de actiegroep is vastgelegd dat banken geen relaties mogen aanknopen met in dit geval de projectontwikkelaars, die het vertrouwen van de consument in de financiële instelling kunnen schaden.
Sterker nog, DNB moet voorkomen dat een bank wordt misbruikt voor verkeerde doeleinden, waardoor haar integriteit in gevaar komt, aldus de actiegroep. Ze doet een dringend beroep op Klaas Knot vanwege de enorme negatieve sociaal-economische en maatschappelijke impact van deze plannen voor het gebied.

Tegenwind Veenkoloniën richt zich op DNB, omdat eerdere contacten met de Rabobank niet hebben geleid tot het gewenste resultaat. ,,Er zijn gesprekken en briefwisselingen geweest, maar daar zijn we geen steek mee opgeschoten’’, zegt Jan Nieboer van Tegenwind Veenkoloniën. ,,Dat dwingt ons tot het nemen van andere stappen.’’

Uit brieven van de Rabobank die in augustus en oktober 2018 aan Tegenwind Veenkoloniën zijn verstuurd, blijkt dat de bank grote waarde hecht aan verduurzaming. Ze is vast overtuigd daaraan ‘haar maatschappelijke bijdrage te leveren’.
,,Hoe we het wenden of keren: de transitie naar een duurzame energievoorziening is geen keuze, maar een harde noodzaak voor een leefbare toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat is de reden dat Rabobank in principe bereid is als medefinancier van windturbineparken op te treden.’’

Een woordvoerder van De Nederlandsche Bank laat weten de brief gisteren nog niet te hebben ontvangen.

Dagblad van het Noorden 9-02-2019 Johan de Veer

Hieronder de link naar het artikel in het Dagblad van het Noorden
naar artikel Dagblad van het Noorden

06 februari 2019
De windmolens komen er in Drenthe, maar ‘zo mag het nooit weer’, zeggen de actievoerder en de gedeputeerde.
Nieuw-Buinen

De Drentse natuur verdient de schoonheidsprijs, maar dat geldt niet voor de manier waarop deze provincie binnenkort aan tientallen grote windmolens komt. Het is het enige waarover Jan Nieboer en Tjisse Stelpstra min of meer hetzelfde denken. Nieboer woont in Nieuw-Buinen, heeft een goedlopend belastingadviesbureau en vecht tegen windmolens. Stelpstra (uit Beilen) is sinds 2015 gedeputeerde van de provincie Drenthe, met onder meer energietransitie in zijn portefeuille. Maar nu is hij naast dagelijks bestuurder lijsttrekker van de ChristenUnie.

Als de plannen worden uitgevoerd, staan er eind 2020 tientallen windmolens in Drenthe. De provincie moet van het rijk 285,5 megawatt leveren. Dat gebeurt in twee ‘parken’, bij Coevorden/Emmen en Drentse Monden/Oostermoer.
Bron: Nederlands Dagblad

Hieronder het hele artikel, klik op de afbeelding om te vergroten.

28 januari 2019 – Interview NOS Journaal (start vanaf 6.45 min)
Hieronder de link naar de uitzending:
naar uitzending NOS

InfoPlatform

Tevens de link naar het NPO1 interview over de windplannen en de Raad van State zitting vandaag van de N33.
naar interview met NPO radio 1

Nog één keer alles uit de kast tegen de komst van windpark N33

Geen draagvlak, geen transparante locatiekeuze en weinig bekendheid van de gevolgen van laagfrequent geluid. Dat zijn enkele van de voornaamste argumenten van de tegenstanders van Windpark N33 die maandag bij de Raad van State zijn neergelegd.
Naar uitzending RTV Noord

 

20 januari 2019 – Uitzending de Monitor.
Heeft kernenergie potentie in Nederland?

Hieronder de link naar de uitzending waarin Jan Nieboer ook aan het woord komt.
Naar Uitzending De Monitor

Return to Top ▲Return to Top ▲