06-52393215 info@nieboeradvies.nl

2019-02-13 – Bijgaand een link naar RTV Noord: 

Klik hier voor uitzending op RTV Noord

(van 32:55 tot 33.09)

 

2019-02-13 – Bijgaand een link naar RTV Noord: 

Klik hier voor uitzending op RTV Noord 

(van 07:33 tot 10:55)

Hieronder de link naar de uitzending bij RTV Drenthe

Actiegroepen zijn verdeeld over dialoog met windboeren

De gemeente Aa en Hunze wil dat voor- en tegenstanders van windmolenplannen weer met elkaar om tafel gaan. Daarvoor wordt een ‘omgevingsadviesraad’ (OAR) ingesteld, maar die leidt nog niet tot veel eensgezindheid.

In dit nieuwe overlegorgaan kunnen afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld compensatiegelden.

Bij actiegroep WindNEE uit Gieterveen heeft de OAR voor verdeeldheid gezorgd. Vier van de tien kernleden zijn uit de stichting gestapt. “Daarvoor zijn wel weer twee nieuwe leden toegetreden tot de kerngroep”, zegt Gerard Schippers van Stichting WindNEE dat in totaal zo’n 180 mensen vertegenwoordigt.

“Aan de ene kant willen wij alles doen dat in onze wettelijke vermogens ligt om het windpark tegen te houden. Aan de andere kant heeft de rechter gesproken en het lijkt er op dat het plan doorgaat. We willen daarom toch het gesprek aangaan met de initiatiefnemers”, aldus Schippers.  

Boycot
Actiegroep Tegenwind Veenkoloniën is helemaal niet gecharmeerd van de OAR. Voorzitter Jan Nieboer roept alle leden op om geen zitting te nemen in het nieuwe overlegorgaan. “Wij hebben al een megaclaim lopen tegen deze windboeren en als we nu met deze initiatiefnemers in gesprek gaan over compensatiegelden, ondermijnen we die claim. Dat gaan we niet doen”, aldus Nieboer.

Gebiedsfonds beheren
De Omgevingsadviesraad gaat bestaan uit vertegenwoordigers van actiegroep WindNEE, verschillende verenigingen dorpsbelangen (Nieuwediep, Gieterveen, Gasselternijveenschemond en Gasselternijveen) en leden van een nog op te richten bewonersplatform. Rob Rietveld van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines wordt adviseur van deze groep. Daarnaast wordt er door de deelnemers zelf een onafhankelijk voorzitter aangesteld.

De raad gaat het gesprek aan met de eigenaren van het windpark. Ook zal de OAR een gebiedsfonds beheren dat wordt ingesteld als tegemoetkoming voor de gevolgen van het windpark voor de omgeving. Verder kunnen er zaken behandeld worden zoals het bouwverkeer en lichtsignalen op de windturbines.

‘Afzien van juridische procedures’
Actiegroep WindNEE hoopt dat de gesprekken meer opleveren dan een gang naar de rechter. “Als wij goede afspraken kunnen maken met de initiatiefnemers, waarbij de belangen van de deelnemers voorop staan, dan kunnen wij afzien van eventuele juridische procedures”, zegt Gerard Schippers.

Jan Nieboer vindt dat elke actiegroep zijn eigen afweging moet maken of ze met de initiatiefnemers in gesprek gaan. Duidelijk is wel dat Tegenwind Veenkoloniën dat niet gaat doen. “We worden nu weer afgeserveerd met een gebiedsfonds waarin het gaat over glasvezel en wipwapjes voor de kinderen. Kom op zeg. Het gaat hier om miljarden die verspild worden. De mensen worden in de wortels van hun bestaan geraakt. Wij kunnen hier ook naar onze achterban geen medewerking aan verlenen.”

Vanavond wordt de eerste informatieavond georganiseerd voor omwonenden. “We hopen dat veel buurtbewoners zich opgeven voor het bewonersplatform dat straks deel uit gaat maken van de Omgevingsadviesraad. Het is echt de bedoeling om met elkaar in gesprek te komen”, zei wethouder Co Lambert eerder.

Windboer positief
Algemeen directeur Wim Wolters van Windpark Oostermoer is positief over het nieuwe overlegorgaan. “Wij gaan graag in overleg op gestructureerde wijze.” Wolters is vanavond ook aanwezig op de eerste informatiebijeenkomst. “Maar dan in alle bescheidenheid, achter in de zaal, om te kijken hoe de avond verloopt. En als er vragen zijn, zullen we die beantwoorden”, aldus Wolters.

Later deze maand komen er nog informatieavonden in Gieterveen, Gasselternijveenschemond en Gasselternijveen. Ook in de gemeente Borger-Odoorn wordt gewerkt aan de komst van een eigen Omgevingsadviesraad.

9 februari 2019

Geachte heer, mevrouw, vertegenwoordiger van de pers, lid van de Eerste Kamer der Staten der Staten Generaal, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, Burgemeester, Wethouders en raadsleden van de gemeente Emmen, AA & Hunze, Borger-Odoorn, Stadskanaal, Midden- Groningen, Commissaris, Gedeputeerden en Statenleden van de Provincie Groningen en Drenthe etc.

Bijgaand sturen wij u de brief zoals wij die per aangetekende post aan de heer Knot van de Nederlandse Bank (DVB) deden toekomen.

Wij vragen DNB daarin om in het belang van de duizenden door windplannen belaagde inwoners van Groningen en Drenthe haar toezichthoudende taak uit te oefenen, teneinde (als eerder met de DSB en de Isave Bank) nu jegens duizenden burgers een sociaal- economisch en financieel-maatschappelijk drama te voorkomen door in Groningen en Drenthe geen windturbinefinancieringen toe te staan.

Alhoewel wij de brief per aangetekende post verzonden (zie bijgaande afleveringsbevestiging), moesten wij tot onze verbazing vanmorgen in het Dagblad van het Noorden lezen (zie bijgaand artikel) dat DNB zegt de brief nog niet te hebben ontvangen.

Om te voorkomen dat DNB opnieuw zou moeten verklaren deze brief niet te hebben ontvangen is het e-mailadres van DNB als ‘cc.’ in ons bericht aan u opgenomen.

Wij zijn gaarne tot nadere toelichting bereid.

Met vriendelijke groet
Tegenwind Veenkolonien

J.L. Nieboer.
Voorzitter / woordvoerder

Brief Noodkreet aan bankbaas Knot - Tegenwind Veenkoloniën wil dat Nederlandsche Bank ingrijpt

Noodkreet aan bankbaas Knot
Tegenwind Veenkoloniën wil dat Nederlandsche Bank ingrijpt

NIEUW-BUINEN Actiegroep Tegenwind Veenkoloniën vraagt De Nederlandsche Bank in te grijpen bij de financiering van windparken door bijvoorbeeld de Rabobank.

Dat staat in een brief die Tegenwind Veenkoloniën heeft gestuurd aan Klaas Knot, president van de Nederlandsche Bank (DNB).

Tegenwind Veenkoloniën stelt dat de belangen van woningbezitters fors worden geschaad als banken in hun omgeving leningen verstrekken aan projectontwikkelaars van grote windparken.
Volgens de actiegroep leidt de komst van 163 windturbines met een tiphoogte van 135 tot en met 210 meter in Groningen en Drenthe tot waardedaling en zelfs onverkoopbaarheid van woningen en bedrijfsgebouwen.
Het verstrekken van forse kredieten aan ontwikkelaars van windparken staat op gespannen voet met de belangen van mensen die bij dezelfde bank een hypotheek voor hun woning hebben afgesloten, aldus de actiegroep. ,,Dat heeft gevolgen, want ten faveure van enkele tientallen windboeren worden duizenden hypotheken van particuliere en zakelijke rekeninghouders onder water gezet.’’
Tegenwind Veenkoloniën wijst De Nederlandsche Bank op haar toezichthoudende taak. Volgens de actiegroep is vastgelegd dat banken geen relaties mogen aanknopen met in dit geval de projectontwikkelaars, die het vertrouwen van de consument in de financiële instelling kunnen schaden.
Sterker nog, DNB moet voorkomen dat een bank wordt misbruikt voor verkeerde doeleinden, waardoor haar integriteit in gevaar komt, aldus de actiegroep. Ze doet een dringend beroep op Klaas Knot vanwege de enorme negatieve sociaal-economische en maatschappelijke impact van deze plannen voor het gebied.

Tegenwind Veenkoloniën richt zich op DNB, omdat eerdere contacten met de Rabobank niet hebben geleid tot het gewenste resultaat. ,,Er zijn gesprekken en briefwisselingen geweest, maar daar zijn we geen steek mee opgeschoten’’, zegt Jan Nieboer van Tegenwind Veenkoloniën. ,,Dat dwingt ons tot het nemen van andere stappen.’’

Uit brieven van de Rabobank die in augustus en oktober 2018 aan Tegenwind Veenkoloniën zijn verstuurd, blijkt dat de bank grote waarde hecht aan verduurzaming. Ze is vast overtuigd daaraan ‘haar maatschappelijke bijdrage te leveren’.
,,Hoe we het wenden of keren: de transitie naar een duurzame energievoorziening is geen keuze, maar een harde noodzaak voor een leefbare toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat is de reden dat Rabobank in principe bereid is als medefinancier van windturbineparken op te treden.’’

Een woordvoerder van De Nederlandsche Bank laat weten de brief gisteren nog niet te hebben ontvangen.

Dagblad van het Noorden 9-02-2019 Johan de Veer

Hieronder de link naar het artikel in het Dagblad van het Noorden
naar artikel Dagblad van het Noorden

06 februari 2019
De windmolens komen er in Drenthe, maar ‘zo mag het nooit weer’, zeggen de actievoerder en de gedeputeerde.
Nieuw-Buinen

De Drentse natuur verdient de schoonheidsprijs, maar dat geldt niet voor de manier waarop deze provincie binnenkort aan tientallen grote windmolens komt. Het is het enige waarover Jan Nieboer en Tjisse Stelpstra min of meer hetzelfde denken. Nieboer woont in Nieuw-Buinen, heeft een goedlopend belastingadviesbureau en vecht tegen windmolens. Stelpstra (uit Beilen) is sinds 2015 gedeputeerde van de provincie Drenthe, met onder meer energietransitie in zijn portefeuille. Maar nu is hij naast dagelijks bestuurder lijsttrekker van de ChristenUnie.

Als de plannen worden uitgevoerd, staan er eind 2020 tientallen windmolens in Drenthe. De provincie moet van het rijk 285,5 megawatt leveren. Dat gebeurt in twee ‘parken’, bij Coevorden/Emmen en Drentse Monden/Oostermoer.
Bron: Nederlands Dagblad

Hieronder het hele artikel, klik op de afbeelding om te vergroten.

28 januari 2019 – Interview NOS Journaal (start vanaf 6.45 min)
Hieronder de link naar de uitzending:
naar uitzending NOS

InfoPlatform

Tevens de link naar het NPO1 interview over de windplannen en de Raad van State zitting vandaag van de N33.
naar interview met NPO radio 1

Nog één keer alles uit de kast tegen de komst van windpark N33

Geen draagvlak, geen transparante locatiekeuze en weinig bekendheid van de gevolgen van laagfrequent geluid. Dat zijn enkele van de voornaamste argumenten van de tegenstanders van Windpark N33 die maandag bij de Raad van State zijn neergelegd.
Naar uitzending RTV Noord

 

20 januari 2019 – Uitzending de Monitor.
Heeft kernenergie potentie in Nederland?

Hieronder de link naar de uitzending waarin Jan Nieboer ook aan het woord komt.
Naar Uitzending De Monitor

Return to Top ▲Return to Top ▲