06-52393215 info@nieboeradvies.nl

Dit zegt het actiecomité Tegenwind Veenkoloniën. Tegenwind Veenkoloniën verzet zich tegen de komst van de windturbines. De club ziet liever dat er meer wordt ingezet op zonne-energie.

Volgens minister Kamp is energie van de zon geen geschikt alternatief omdat de hele Veenkoloniën vol geplempt moeten worden met zonnepanelen om een zelfde opbrengst te krijgen als met vijftig windmolens. Tegenwind Veenkolonien bestrijdt dit. Volgens deze club is er veel minder oppervlakte voor nodig dan Kamp zegt.

Landbouw
Bovendien zou de grond volledig behouden blijven voor landbouw. ,,Onder de panelen kunnen namelijk land- en tuinbouwgewassen groeien en dieren grazen’’, stelt woordvoerder Jan Nieboer.
Windmolens zouden daarentegen vele hectares landbouwgrond onbruikbaar maken: zo’n 4,6 hectare per molen, wat in de Veenkoloniën neerkomt op zo’n 230 hectare. De grond is volgens Nieboer onder meer nodig voor de aanleg van wegen en stelplaatsen om de molens op hun plek te krijgen en te kunnen onderhouden. Nieboer: ,,Voor zonnepanelen is dat allemaal niet nodig. De materialen daarvoor zijn zo licht dat ze over onverharde wegen kunnen worden vervoerd.’’

In april overhandigde Tegenwind Veenkoloniën 1373 handtekeningen aan het ministerie van Economische Zaken. Bijna duizend mensen hebben zich aangemeld voor een collectieve juridische procedure tegen het grootschalige windpark.

bron: Dagblad van het Noorden door Marieke Kwak.

Return to Top ▲Return to Top ▲