06-52393215 info@nieboeradvies.nl

Geachte Pers,

Stichting Zonkoloniën heeft bijgevoegde brief vandaag aan Minister Kamp verstuurd als reactie op een brief van de Wind initiatiefnemers en om het uitgewerkte solar alternatief opnieuw onder de aandacht te brengen.

Minister Kamp heeft een motie die kamerbreed is aangenomen om extra tijd te nemen en zich te moeten verdiepen in alternatieven voor het voorgenomen windpark Veenkoloniën naast zich neergelegd terwijl er een uitgewerkt solar alternatief is met dezelfde opbrengst en  dezelfde of minder kosten voor de overheid. Dhr Kamp wist dat dit alternatief er was en heeft de uitslag  over de motie versneld uitgesproken omdat er volgende week door Zonkoloniën een uitgebreide presentatie gedaan wordt aan gemeenten en provincies van dit uitgewerkte plan met hard toegezegde grondposities.

Wij ervaren deze vervroegde uitspraak op de motie als beledigend en respectloos.

Dhr. Stelpstra en de PVDA hebben aanstootgevende uitspraken gedaan terwijl ook deze wisten dat er uitgewerkte alternatieven aanwezig waren. Er is op dit gebied duidelijk een gebrek aan dossierkennis en betrokkenheid met de Veenkoloniën en zijn ondernemers en bevolking. Wij gaan er vanuit dat deze brief voor zich spreekt, maar zijn vanzelfsprekend gaarne bereid tot nadere toelichting.

U kunt desgewenst contact opnemen met onze voorzitter, de heer R. van der Wal tel.0599-659925

Met vriendelijke groet,

Stichting de Zonkoloniën (0599-651161)
website Zonkolonien
https://www.facebook.com/zonkolonien/
info@zonkolonien.nl
logo zonkolonieen

 


Lees hieronder de brief aan Minister Kamp i.v.m. motie onderzoekalternatieven windpark en reactie brief windboeren.

Brief Zonkolonien 190117 aan Minister Henk Kamp

Lees hieronder de Windboerenbrief aan de Minister n.a.v. de motie Smaling.
Windboerenbrief aan Min nav motie Smaling

Return to Top ▲Return to Top ▲