06-52393215 info@nieboeradvies.nl

Op 16 oktober 2013 organiseerde Platform Storm een informatieavond voor de landeigenaren die zich gebonden hebben aan de plannen voor grootschalige windenergie in de Veenkoloniën. Deze besloten avond was speciaal voor hen bedoeld om met het bestuur van Platform Storm van gedachten te wisselen over de gevolgen van deze plannen voor wat betreft de volksgezondheid.

Klik hier voor meer informatie

In de afgelopen 3 jaar is het duidelijk geworden bij het Platform, die zich namens de bevolking tegen de plannen verzet, dat de landeigenaren niet voldoende op de hoogte zijn gebracht van de gevolgen voor de volksgezondheid door de woordvoerders. Een aantal heeft laten weten aan een “wurgcontract” vast te zitten waardoor ze niet meer terug kunnen. Anderen denken er niet over na, of vinden het moeilijk er over te praten. Op basis van aangeboden adressen en namen door de achterban is een lijst samengesteld met mogelijke landeigenaren. Ondanks dat er 200 persoonlijke uitnodigingen zijn rondgebracht, is de avond door slechts 5 geïnteresseerden (waarvan maar 3 uit het zoekgebied) bezocht. We hebben twee afmeldingen ontvangen. Platform Storm stelde het op prijs dat deze mensen zijn gekomen, voor de rest van de initiatiefnemers vindt zij het een gemiste kans. Er was een lezing voorbereid over de gezondheidsproblematiek en windturbines. Deze was goed onderbouwd en uitnodigend voor discussie. De lezing is ondanks de lage opkomst gewoon gegeven. Daarna is nog even nagepraat over de gevolgen van de grootschalige plannen. De avond is door degenen die wel de moeite hadden genomen te komen goed ontvangen. Wilt u meer weten over de gezondheidsrisico’s van industriële windturbines?

U leest meer in deze Gezondheid Factsheet Als de windmolens draaien, opgesteld door de medici van onze werkgroep.

Return to Top ▲Return to Top ▲