06-52393215 info@nieboeradvies.nl

Geachte gemeenteraadsleden,

Mijn naam is Jan Nieboer, ik ben geboren en getogen in de Veenkolonien in woon sinds 1980 op het Noorderdiep 75 te Tweede Exloermond.
Ik ben ondernemer en o.m. bestuurlijk actief in meerdere regionale en Noordelijke ondernemingsvereningen en sinds 2,5 jaar ook in Platform Storm en in Tegenwind Veenkoloniën.De reden dat ik hier inspreek kent meerdere aanleidingen.

Klik hier voor meer informatie

De belangrijkste daarvan is dat ik mij kapot ben geschrokken van het feit dat een aantal boeren, verblind door geldzucht, de kans proberen te pakken om buiten de gemeentelijke en de provinciale bestuurders om, een plan door te drukken waarmee zichzelf ongelofelijk verrijken en zij daarmee tegelijkertijd onvergelijkbare en onherstelbare schade veroorzaken aan ons in de wereld unieke Veenkoloniale landschap, ons woongenot onherstelbaar ruineren, daarbij forse afbreuk doen aan verkoopbaarheid en de waarde van onze woningen en ze er niet voor terugdeinzen ons bovenal met de gezondheidsrisico’s van deze in woonomgevingen desastreuze industriële objecten te confronteren. Het ongelofelijkste daarbij is dat door de bewezen milieu en de gezondheidseffecten van windturbines er elders in de hele wereld voor gekozen wordt om vergelijkbare industriële objecten die bijna de helft kleiner zijn, op minstens 2,5 km van woningen te realiseren en we hier, in voor Europa en de wereld onbestaande aantallen en afmetingen, ze amper op een kilometer willen plaatsen. Dit kan in mijn beleving niet waar zijn in ons democratisch Nederland, waarin onze regionale en landelijke overheden investeringsplannen toetsen aan milieuvoorschriften en daarmee aan de inpasbaarheid in de omgeving, een voor ons burgers normaal vergunningsproces waar deze initiatiefnemers – de windboeren -, zoals we hebben moeten ervaren, van gruwen. Niet voor niets hebben ze ervoor gekozen om de lokale bevolking, nota bene hun buren, liefst voorgoed buiten spel te zetten en daarbij de belangen van alle anderen compleet te overrulen en wel zodanig dat toen ik 2,5 jaar geleden de informatieavond bij Horecacentrum Spa in Tweede Exloermond bezocht, ik door initiatiefnemers openlijk en met een dreigende ondertoon werd gewaarschuwd om vooral niets te doen wat hun plannen zou kunnen dwarsbomen. Geachte gemeenteraadsleden, het lijkt gelet op de huidige sociale verhoudingen wel de oorlog in de Monden, de boeren proberen ons gebied op ondemocratische wijze te bezetten met allesoverheersende windmolens, er is weliswaar geen ondergrondse, maar het verzet is er in de gelukkige vorm van democratische actiegroepen waarvan Platform Storm er 1 is, mensen durven zich niet openlijk uit te spreken omdat hun buurman boer is of omdat ze er direct of indirect van afhankelijk zijn of ze gewoon de effecten van het geven van hun mening niet kunnen overzien, waarmee ook de angstcultuur die we uit oorlogssituaties kennen, anno 2013 geboren uit geldzucht van windboeren, in onze Veenkoloniale samenleving nadrukkelijk aanwezig is! Geachte gemeenteraadsleden, u beslist hier vanavond over enorme sociale, financiële, materiële en minstens zo grote gezondheidsbelangen van duizenden bewoners, ondernemers en kiezers, waarbij ik ook refereer aan de open brief die namens meer dan 250 verontruste ondernemers uit dit gebied is ingestuurd. Ik kan mij niet voorstellen dat u deze belangen van deze duizenden bewoners, ondernemers en kiezers, waaronder ik, ondergeschikt maakt aan deze voor ons desastreuze geldzucht van 40 windboeren en roep u op om datgene te doen, waarom wij u als lokale bestuurders hebben gekozen, nl. in uw besluitvorming opkomen voor onze, in dit geval, onvergelijkbaar grote lokale belangen, waarbinnen geen plaats is voor deze desastreuze plannen van windboeren! Ik dank u wel voor de aandacht. Indien gewenst kan hieronder van bovenstaande tekst een PDF bestand worden aangeklikt en gedownload worden.

Inspreektekst_Nieboer_Brughuus_20130613

Return to Top ▲Return to Top ▲