06-52393215 info@nieboeradvies.nl

Jan Nieboer: Hieronder informeer ik u over de uitkomsten van het gesprek door Tegenwind Veenkolonien met Rabobanken over financiering van de windplannen in het gebied van Meeden tot Coevorden.

Een delegatie van zes vertegenwoordigers van Tegenwind Veenkoloniën sprak in Borger voor de tweede keer met directievoorzitters van de vier Rabobanken in ons gebied (Stad en Midden Groningen, Zuid en Oost Groningen, Emmen-Coevorden en Borger-Westerbork-Klenckeland red.). Het gesprek ging over de rol van deze Rabobanken bij de financiering van de voorgenomen windplannen in het gebied van Meeden tot aan Coevorden en welke zoals bekend hier door meer dan 80% van de Veenkoloniale bevolking worden afgewezen.

Een van de belangrijkste zaken die volgens Tegenwind voorzitter Jan Nieboer daarbij aan de orde is geweest is de vraag of de Rabobank, die naar eigen zeggen ‘midden in de samenleving staat’, haar ledenraden, het hoogste orgaan binnen deze coöperatieve bank, wil laten verklaren dat de Rabobank de windplannen op geen enkele wijze zal gaan financieren
Ook is ingegaan op de waarschuwing die in het eerste overleg van 12 december jl. door Tegenwind aan deze bank is gegeven, nl. dat er grote risico’s zijn bij het financieren van deze windplannen omdat Tegenwind een klacht over het ontbreken van een Europese aanbesteding van deze windplannen bij de Mededinging Autoriteit van de Europese Commissie heeft ingediend. Als deze klacht wordt toegewezen, dan moet alle staatssteun worden terugbetaald en betekent dit het einde van de windplannen en het faillissement van de windinitiatiefnemers.
Verder is volgens Nieboer aandacht gevraagd voor het feit dat de windplannen er nu al voor zorgen dat de waarde van de woningen dalen en veel kopers afhaken als ze van de voorgenomen plaatsing van windturbines horen.

Tegenwind gaat er van uit dat na onverhoopte plaatsing van windturbines, de woningwaarden nog meer zullen dalen en veel huiseigenaren met hun hypotheek dan onder water komen te staan. Volgens Nieboer is de Rabobank daarom gevraagd hoe zij omgaan met de belangen van duizenden particuliere en zakelijke hypotheekgevers (geldleners), die bij onverhoopte realisatie van de windplannen ten gunste van de verrijking van 20 of 30 windboeren naar verwachting worden geconfronteerd met een (forse) afwaardering van de waarde van hun onderpand en dan het risico lopen door deze zelfde Rabobank mogelijk gedwongen te worden hun onroerend goed met een (hoge) restschuld te verkopen en zo hun eigen faillissement tegemoet gaan.
Tegenwind is volgens Nieboer geschrokken van de door de heer Ronner van de Rabobank te Borger verwoorde reactie van de Rabo-directies. Zij weigerden in te gaan op de gestelde vragen en hun standpunt was dat de Rabobank de juridische procedures bij de RvS afwacht en als daarvan de uitkomst bekend is, besluit of ze de windplannen financieren.

De aanwezige bezorgde burgers van Tegenwind Veenkoloniën hebben daarop de Rabobank directie gezegd dat ze deze houding van een bank, die etaleert en koketteert met de slogan “Midden in de samenleving” en historisch haar wortels juist ook in dit gebied heeft, erg te betreuren en dat het zonde van hun tijd was om met deze bank over deze maatschappij ontwrichtende plannen te spreken.
Tegenwind Veenkoloniën beraad zich op verdere stappen. Zij benaderen ook nog de andere banken over hun houding in de windplannen en overwegen het tegen de Rabobank indienen van een klacht bij toezichthouders als de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten vanwege de grote negatieve gevolgen voor duizenden huiseigenaren als de Rabobank meewerkt aan de realisatie van deze desastreuze windplannen.
———————————————————————————————————————————————————————

Return to Top ▲Return to Top ▲